Arengukaardid lapsevanema vaates

Arengukaart on kooli poolt koostatud vorm, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi Teie lapse individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Oluline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse jäädvustame logis. Igast info lisamisest või muutmisest edastatakse lapsevanemale Uudisvoose teavitus.

Arvuti

Arengukaardi vaatamine

Lapsevanema uudisvoosse tuleb teavitus, kui lapse arengukaardile on tehtud muudatusi.

Lapse arengukaardi vaatamiseks ja/või täitmiseks ava Lapse leht -> vali tema Profiil -> Arengukaardid. Arengukaardi saab avada klikkides Arengukaardi nimetusel.

Iga kaardi nime lõpus kuvatakse selle Viimati muudetud kuupäev ja aeg. 

Arengukaardi täitmine

Arengukaardi saab avada klikkides Arengukaardi nimetusel

Hea teada!

Kaardi alguses on õpilase andmed, mis tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel. Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused on vastavalt kooli poolt seatule.

 

Iga sektsiooni juures on kuvatud rollide õiguste info (kes saab sisestada või vaadata). Näiteks lisavad infot klassijuhatajal, koolijuhil, lapsega seotud tugi-spetsialistil. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.

Kui lapsevanemale on lisatud õiguste komplekt:

  • saab lisada vastuseid; 
  • ei näe kõiki vastuseid; 
  • ei saa muuta õigusi, 

siis ta näeb selles sektsioonis ainult ise-enda vastuseid ja ei midagi muud. Kui lapsevanemale on antud õigus näha kõiki vastuseid, aga mitte lisada ega muuta õigusi, siis ta näeb sektsiooni sisu, aga ei saa seda täiendada. 

Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja Lisa vastus avab vastuse lisamise akna. Teksti sisestamiseks saate kasutada teksti vormingut: tekst paksus kirjas, teksti linkimine veebiaadressiga, loetelu tekitamine, tabeli lisamine. Vajadusel saate lisada vajalikud dokumendid, klõpsates lingile +Valige failid. Failid saate valida enda arvutist ja laadida need lapse arengukaardile.

Vastuse saab Salvestada mustandina, mida näeb ainult autor. Salvestades avaldate info arengukaardil, seda näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu nägemiseks. 

Mustandi avaldamiseks või muudatuste tegemiseks tuleb klõpsata lingil Muuda ning seejärel on võimalus, kas Avaldada või taas Salvesta mustandina

Muutmiseks avatud vastust ning mustandiks salvestatud infot on võimalik Kustutada.

Arengukaartide logi

Iga arengukaardi sektsiooni all on link Näita logi

Näita logi vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad Kuva nupuga. Lisaklikk avab iga sektsiooni vaatamiste logi.

Lisades linnukest märkeruutu Näita vaatamiste logi, kuvatakse kogu nimekirja, kes on ka selles sektsioonis sisestatud infot vaatanud. Logi kuvatakse pikemalt ja Kuva rohkem link näitab pikemat logi nimekirja.

Logimise nimekirja peitmiseks klõpsake lingil Peida logi

Kustutamine

Lapsevanemal on õigus Muuta ja Kustutada ainult enda sisestatud teksti, faile. Kui proovite kustutada kooli poolt üles laetud dokumenti (vajutades faili taga olevale Prügikasti ikoonile), kuvatakse Teile sõnum: Faili kustutamine ebaõnnestus. Kõik muudatused ja kustutamised kuvatakse vastava sektsiooni logis.

Printimine või salvestamine *pdf failiks

Oma lapse arengukaarti saab teistele organisatsioonidele ja isikutele edasi anda ka lapsevanem. Arengukaarti saate printida paberkandjale või salvestada *pdf-failiks.

Arengukaardi alguses on ikoon Prindi, mille vajutuse järel trükivalmis arengukaart printerisse saadetakse. Arengukaardile  lisatakse trükistiilid. 

Printimise eelvaate aknas on võimalik valida, kas printimine, milleks valite printerite loetelust vastava printeri ja klikite nuppu Print või dokumenti salvestamine *pdf-failiks valige printerite loetelust Save as PDF ja klikkige nupul Save.

 
 

Telefon

Kas eKooli rakenduses saan vaadata lapse arengukaarti?

eKooli rakenduse avalehel saab lapsevanemana ainult teavitusi kui lapsele on avatud arengukaart või on sinna infot juurde lisatud/muudatusi tehtud. Arengukaardi vaatamiseks ja/või info lisamiseks tuleb arvutis avada eKool ja oma lapse Profiililt avada tema arengukaart.