Tunniplaan

Tunniplaan annab ülevaate toimuvast klasside, õpetajate, ruumide järgi. Tunniplaani saab sisestada kooli eKooli administraator ja klassijuhataja oma klassi jaoks. Kui kool kasutab tunniplaani tegemiseks Untist, saate tunniplaani eKooli sealt importida. Tunniplaani igale sündmusele on lisatud algus (see nädal millal sisestatakse) ja lõpp (vaikimisi õppeaasta lõpp).

Delete

Hea teada!

Tunniplaan on avalik info, see peab olema avaldatud, näiteks kooli kodulehel. Kui aga Teile tundub, et selliselt kõigile nähtavana jagatakse liiga palju infot, on mõistlik tunniplaan hoopis eKooli lisada - nii näevad seda vaid kooliga seotud inimesed. 

Klassifikaatorid

Tunniplaani defineerimine algab Klassifikaatorid -> Kalendri seaded. Tunniplaani seadetes tuleb määrata: 

 • Tööpäevi nädalas.
 • Kas Tunnid algavad kõigil klassidel ja päevadel alati samal ajal või on see eri päevadel eri klassidele erinev. 
 • Kas koolis on ka Null tund?

Seadete kinnitamiseks Salvesta

Tunniplaani seaded klassifikaatorites

Kui tunnid algavad samal ajal, tuleb defineerida tundide algused ja lõpud. Vastavalt joonistatakse tunniplaani jaotused.

Tunniplaanis tundide ajaline sisestus

Uue aja sisestamiseks vajuta +Lisa uus ajaslott ja sisesta Tunni Algus ja kestab Kuni. Uue tunni ajalise sisestuse kinnitamiseks vajuta Salvesta. 

Delete

Enne tunniplaani sisestust

Enne tunniplaani sisestamist peavad olema defineeritud ained, klassides olema õpilased, nimekirjas õpetajad ja lisatud ruumid.

Tunniplaani sisestamine käsitsi

Tunniplaani saab täita lisades tunnid ükshaaval otse tunniplaani ka kooli administraatori või klassijuhataja oma klassi jaoks. 

Delete

Hoiatus!

Kuna tundide tunniplaanis olemise alguse aega ei ole enam hiljem võimalik muuta, siis valige kindlasti õige nädal - ka tulevikus! Uue õppeaasta tunniplaani lisades valige palun septembri esimene nädal! Nii ei pea Te seda iga tunni sisestamisel muutma.

Tunni lisamiseks tunniplaaniTunniplaani sisestus

 • Avage Tunniplaanid
 • Valige Klass või Õpetaja, kelle tunniplaani sisse kannate.
 • Kontrollige, et avatud on õige Nädal (nädalate kerimise nooled on tunniplaani kohal)
 • Topeltklõps tunni lahtril avab vormi Lisa uus sündmus. Sisestage (valige rippmenüüst) Õpetaja, Aine, Ruum - sisendit alustades näidatakse sobivaid vasteid olemasolevate hulgast.
 • Kontrollige, kas Klass, Kestvus ja tunni Alguse/Lõpu kuupäev on õiged
Delete

Tund kuulub tunniplaani

Alates lisamise nädala (lisamiseks valitud nädala) esmaspäevast kuni õppeaasta lõpuni. Kui seda ajavahemikku on vaja muuta, peab seda tegema iga tunni jaoks, mis tunniplaani sisse kantakse.

 • Salvesta lõpetab tunni sisendi

Paljud tunnid toimuvad sama klassi jaoks paralleelselt, kahe õpetajaga, kahes ruumis. Selliste tundide sisestamiseks tuleb kanda sisse üks tundidest; siis teha topeltklõps olemasoleva tunni kohal tundide vaheribal (vahetunnil). Saate sisestada teise tunni. 

Kahe tunnis sisestamine ühele ja samale ajale

Kui kogu tunniplaan on sisse kantud, saate piisavate õiguste olemasolul: 

 • Seda avada ja filtreerida filtreerida Klassid, Õpetajad, Ruumid vaates. 
 • Vajutades sisestatud tunni väljal X (rist), kustutate selle tunni tunniplaanist. Kustutamine käsitsi sisestatud tundide jaoks toimub ka minevikus - eelmiset nädalate tunniplaanist eemaldatakse see tund samuti. 
 • Klikkides tunnil tunniplaanis, avatakse selle aken muutmiseks. Muudatused kajastuvad ka minevikus, ka eelmiste nädalate tunniplaanis tehakse sama muudatus. 
Delete

Untise tunniplaani import

Kui kool kasutab tunniplaani koostamiseks tunniplaani koostamise tarkvara Untis, siis saate valmis tunniplaani *.xml faili importida eKooli. Kõik Untises tunniplaani paigutatud tunnid kantakse eKooli tunniplaani.

Delete

Untise tunniplaan

Untises koostatud tunniplaani lugemiseks eKooli tuleb esmalt seada vastavused mõlema keskkonna õpetajate, ainete ja ruumide vahel!

Tunniplaani impordi leiab Tunniplaanid aknast; avada tuleb jaotus Untis

Delete

Pane tähele!

Iga uus tunniplaani import Untisest asendab senise alates sellest nädalast, millal tunniplaani imporditakse. Asendatakse ainult Untisest imporditud tunnid, käsitsi sisestatud tunnid jäävad tunniplaani alles!

Järgnevalt juhatatakse Teid läbi tunniplaani sisse kandmise ja vastavuste seadmiste 6 sammu. Esimesel tunniplaani impordil võivad need sammud aega võtta, aga vastavused salvestatakse ja järgmistel tunniplaani importidel toimub kõik kiiremini. 

1. samm: valige Untise tunniplaani fail Choose File valige fail, kus asub Untises koostatud *.xml ekpordifail.  Alusta tunniplaani impordiga käivitate tunniplaani sisse lugemise.

Untise tunniplaani import: faili valimine

Delete

Viga impordi failis

Sellel sammul kontrollitakse tunniplaani .xml faili struktuuri ja sisu vastavust. Vea saamisel tuleks avada see fail ja püüda viga leida. Kahjuks eKool (veel) ei ütle, millise vea ta leidis. 

Järgnevalt kontrollitakse Untise failis olevate klasside, ainete, õpetajate nimede ja ruumide vastavust. Need elemendid, millele vastavust ei leitud, kuvatakse vastavuse seadmiseks eKoolis. Salvesta ja liigu järgmisele sammule viib Teid edasi järgnevatele etappidele:

Delete

Pane tähele!

Vastavuste seadmine on lihtsam, kui olete Untisest välja arvanud õpetajad, kes enam koolis ei õpeta, sama ainete ja ruumide ning klasside osas. 

Ühele Untise ainele, õpetajale või ruumile saab vastata üks ja seesama eKooli element. Kui näiteks klassi importi ei kaasata, ei kanta tunniplaani ühtegi selle klassi tundi. Sama õpetajate, ainete, ruumide kohta. 

 • Klasside vastavus
 • Ainete vastavusUntise tunniplaani import: Ainete vastavus
 • Õpetajate vastavusUntise tunniplaani import: Õpetajate vastavus
 • Klassiruumide vastavusUntise tunniplaani import: Klassiruumide vastavus

Enne tundide eKooli kandmist kuvatakse otsustamiseks Untise failis olev info tunniplaani päise ja jaluse kohta ning selle kehtivuse kuupäevad.

Untise tunniplaani import: kuvatav info

Peale tunniplaani sisse lugemist näidatakse sisse loetud ainete, õpetajate, ruumide ning tundide arvu ning kuvatakse kirjed, kus tekkis viga. 

Untise tunniplaani import: vea teated

Delete

Hea teada!

Veaga tunde tunniplaani ei kanta!

Untisest eKooli kantud tundidel on detailvaates vastav märkus koos nende sisse lugemise kuupäeva ja kella-ajaga.

Delete


eKoolis kuvatav tunniplaan

Kui kogu tunniplaan on sisse kantud, saate piisavate õiguste olemasolul: 

 • seda avada ja filtreerida filtreerida Klassid, Õpetajad, Ruumid vaates. 
 • Vajutades sisestatud tunni väljal X (rist), kustutate selle tunni tunniplaanist. Kustutamine käsitsi sisestatud tundide jaoks toimub ka minevikus - eelmiset nädalate tunniplaanist eemaldatakse see tund samuti. 
 • Klikkides tunnil tunniplaanis, avatakse selle aken muutmiseks. Muudatused kajastuvad ka minevikus, ka eelmiste nädalate tunniplaanis tehakse sama muudatus. 

Kokkuvõte

Tunniplaani avaldamine eKoolis muudab õpilaste ja õpetajate jaoks orienteerumise koolipäevas lihtsamaks. Kui tunniplaan on sisestatud, näevad õpilased, lapsevanemad seda nii brauseris kui ka eKooli äpis.