Kohtade jaotamine

Õpilase valikud õppekavas lubab kurususeid jagada teiste koolidega. On võimalik jagada kõiki olemasolevaid kohti, määrta konkreetne arv kohti ühele koolile või mitmele koolile. 

Seadistamine

Koolil on lastekoori kursus, mis on avatud kõigile ümbruskonna koolidele. Kursuses on 30 kohta, vaatame võimalusi, kuidas neid kohti saab mooduliga jagada.

  1. Määra kohtade arv:
  1. Vali koolid kellega jagad kursust

Kuidas jagada kohti:

  • Automaatne - kohad jaotatakse kõikide koolide vahel kellel on määratud automaatne jagamine. See tähendab, et kõigi kooli õpilaste on võimalik antud kohtadele registreerida, kuni 30 kohta on täidetud.
  • Manuaalne - määrata konkreetne arv kohti koolile. Saab määrata kõigile koolidele. Näiteks 10 kohta Kadaka Koolile, 5 Arenevale Koolile ning Merytoni Kooli võib jätta automaatse peale, siis ülejäänud kohad on saadaval ainult Merytoni Koolile. 
  • Luba koolil taotelda allesjäänud kohti - manuaalselt on määratud koolile konkreetne kohtade arv, aga selle kooli õpilastel on võimalik ka peale broneeritud kohtade täitumis saada koht kursusele, kui on veel vabu kohti saadaval. 

    Näiteks võtame Kadaka Kooli, neile on määratud 10 kohta, kuid lubatud on ka taodelda allesjäänud kohti. See tähendab, et neile on 30 kohast broneeritud 10 kohta, millele saavad kindlasti selle kooli õpilased registreerida, aga kui peaks olema kohti üle, siis saab registreerida ka 11, 12 ja 13 kohale jne, kuni kõik kursuse vabad kohad on täidetud. Arenev Koolist saab registreerida AINULT 5 õpilast. 

Lisa küsimuste korral saab pööruda eKooli klienditoe poole: contact.ekool.eu.