Puudumiste aruanded klassijuhatajale

Sissejuhatus

Puudumiste aruanded on üks olulisemaid aruandeid, mis koondab ajavahemikus lisatud puudumised ja annab klassijuhatajale ülevaate puudumistest, mis on eKooli sisestatud. Klassijuhataja näeb ainult oma klassi puudumiste kokkuvõtet. 

Puudumiste aruanne

eKoolis kooli lehelt valige Aruanded

Kooli lehel menüü: Aruanded

Kuvatakse lühidalt aruannete sisu tutvustav leht. Avage aruannete grupp Puudumised.

Delete

Puudumiste aruannete filtreerimine

Kõik aruanded on filtreeritavad kas õppeperioodide kaupa või terve aasta kohta.

Puudumised

Puudumised annab õpilaste puudumiste arvulise ülevaate, kus need jagunevad põhjusega ja põhjuseta puudumisteks. Aruande kuvamiseks tuleb teha valikud filtrist:

  • Periood: Aasta kuvab klassi kogu õppeaasta puudumised ja jagatakse need põhjusega ja põhjuseta puudumisteks/hilinemisteks. Klass numbril vajutades, saab valida perioodi või seada kuupäeva vahemiku, mille kohta aruanne kogutakse.
  • Klassid on klassijuhatajal valikus ainult tema klass.
  • Arvestusest välja jätmiseks või kaasates koolist lahkunud õpilasi, tehke valikud filtrist Kõik / Aktiivsed / Endised õpilased.
  • Lisades linnukese märkeruutu Näita ainult õpilasi, kellel on hilinemisi või puudumisi, saate ülevaate, kes on puudunud või hilinenud.

Puudumiste liigid

Puudumiste tüüpide aruanne näitab õpilaste puudumiste arvu kooli defineeritud puudumiste põhjuste kaupa. Näiteks mitu tundi on õpilane puudunud haiguse tõttu.

Aruanne töötab samamoodi nagu puudumiste kokkuvõte, ainult puudumised näidatakse kooli poolt defineeritud liikide kaupa. Aruande kuvamiseks tuleb teha valikud filtrist:

  • Periood: Aasta kuvab klassi kogu õppeaasta puudumised ja jagatakse need puudumiste ja hilinemiste kooli defineeritud liikide kaupa. Saab ka muuta näidatavat perioodi või valida ajavahemiku, mille puudumisi näidatakse (alates.... kuni....)
  • Klassid on klassijuhatajal valikus ainult tema klass.
  • Arvestusest välja jätmiseks või kaasates koolist lahkunud õpilasi, tee valikud filtrist Kõik / Aktiivsed / Endised õpilased.
  • Lisades linnukese märkeruutu Näita ainult õpilasi, kellel on hilinemisi või puudumisi, saate ülevaate, kes on puudunud või hilinenud.

Põhjuseta puudujad

Põhjuseta puudujate aruanne näitab klassi suurpuudujate nimekirja. Suurpuudjaks on õpilane, kellel põhjuseta pudumiste summa  on rohkem kui 10% tundidest. Aruande kuvamiseks tuleb teha valikud filtrist:

  • Periood: Aasta kuvab kogu õppeaasta põhjuseta puudumised. Saab teha valikud ka trimestrite kaupa.
  • Klassid on klassijuhatajal valikus ainult tema klass.

Juhtumid KOVis

Iga õpilasega seotud juhtumi algatab ning õpilase annab abistamiseks üle kool (sest laps puudub palju või on tekkinud muud probleemid. 

Kokkuvõte

Puudumiste aruanded annavad kiire ülevaate sellest, kuidas lapsed koolis käivad ja lubavad kiiret reageerimist.