Õpetaja aruanded

Aruanded annavad õpetajale ülevaate infost, mis on tema enda poolt eKooli sisestatud ning on abiks otsuste tegemisel. Õpetajale on koostatud neli erinevat aruannet, samad aruanded on kooli juhtkonnal kõigi õpetajate kohta.

Aruanded

1. eKoolis kooli lehelt valige Aruanded

Kooli lehel menüü: Aruanded

2. Kuvatakse lühidalt aruannete sisu tutvustav leht. Avage aruannete grupp Õpetajad.

Kooli aruanded: Õpetajad

Delete

Aruannete printimine!

Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku või vajutage . Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.

Õpetaja koormuse aruanne

Õpetaja koormuse aruandes on päevikute kaupa ära toodud õpetajate kantud tunnid ja asendused: nii õpetaja poolt läbi viidud asendustunnid kui ka õpetaja asendamiseks tehtud tunnid. Valides õpetaja ja periood kuvatakse õpetaja koormus (eKooli sisestatud tunnid) selles kuus.

Õpetaja koormuse tabelis kuvatakse päevikute kaupa:

 • eKooli kantud - selle õpetaja poolt sellesse päevikusse sisse kantud tunnid.
 • Õpetajat asendati - klassis andis tunde teine õpetaja, kes oli määratud asendusõpetajaks.
 • Õpetaja asendas - õpetaja oli selles päevikus asendusõpetaja ja sisestas tunde.

Kooli aruanded: Õpetaja koormus valitud perioodil

 Õpetaja koormus õppeaasta kohta on tellitav aruanne, mille koostamine võib võtta hetke aega. Aruande genereerimiseks  klikkige Telli uus aruanne (õppeaasta kohta). Kui aruanne on juba faili salvestatud, jääb see õpetaja lehele ka järgnevateks aastateks.

Kooli aruanded: Õpetaja aastane koormus

Veerus Planeeritud on toodud ainekaardilt leitud, planeeritud aasta või kursuse õppetundide arv. 

Delete

Tunnikirjelduste aruanne

Tunnikirjelduste aruandes on päevikute kaupa ära toodud sisestatud ainetunnid. Iga õpetaja näeb ainult ise-enda ja nende päevikute tunde, kus ta hetkel on õpetaja. 

Delete

Eelmiste õppeaastate tunnikirjeldused

leiab õpetaja sellest aruandest; õppeaasta vahetamisega kuvatakse Teile Teie eelmiste õppeaastate päevikute nimetused ja tunnikirjeldused.

Tunnikirjelduste aruandes on päevikute loetelu Päeviku nimetusselle päevikuga seotud Õpetajad Igasse päevikusse Tehtud/Plaanitud tundide, Koduste ülesannete ja Kontrolltööde arvu.

Kooli aruanded: Õpetaja tunnikirjelduse aruanne

Päeviku nimetusel klikkides avatakse selle päeviku tunnikirjeldused, on näha tunni sisse kandnud õpetaja nimi.

Väikse lisana kuvatakse selle päeviku sissekannete tegemise korralikkuse info, kus on igale arvule lisatud selle % sisse kantud tundide koguarvust:

 • mitu tundi on sisse kantud Varem ehk enne tunni kuupäeva,
 • mitu tundi on lisatud Kohe ehk samal päeval,
 • mitu tundi on lisatud Nädala jooksul ehk kuni nädal hiljem,
 • mitu tundi sisse kantud rohkem kui nädal peale tunni toimumise kuupäeva ehk Hiljem.

Kooli aruanded: Õpetaja sisestatud tunnikirjeldute aruanne

Tunnikirjelduse lehe üleval vasakus nurgas Nool vasakule viib tagasi tunnikirjelduse aruande avalehele. 

Delete

Lukustatud päevikud

Kui õpetaja lõpetab töö ainepäevikuga (õppeaasta lõpeb või ainekursus saab läbi) ja kõik hinded on korrektselt olemas, tuleb õpetajal päevik lukustada. Lukustamine jätab päeviku päevikute nimekirja, lubab seda avada, aga ei luba sinna midagi lisada või parandanda. 

Lukustatud päevikud aruanne näitab päevikute olekut. Kuvatakse, kas päevik on Lukustatud või Ei ole lukustatud. 

Delete

Arhiiv: Vanad päevikud

Arhiivi lehel on võimalik otsida arhiveeritud aastate päevikuid. Kuvatakse arhiivi kantud õppeaasta, edasi saab otsida võtmesõnade järgi

Juhised on ekraanil. Iga õpetaja saab otsida ise-enda päevikuid, kasutada keerukamaid otsinguid. Leitud päevikute nimekirjas on päeviku nimetus; võtmesõnad, mille alusel seda leida saab ning kolm html faili:

 • Päevik tabelina koosneb klassi nimekirjast ja päeviku sissekannetest; hinde kommentaarid on lisatud dokumenti märkustena.
 • Tunnikirjeldused annab tunnikirjelduste aruande
 • Kodune ülesanne avab koduste ülesannete loetelu.

Näide Päevik tabelina aruandest:

Lingina paistvatel hinnetel on lisatud kommentaarid, mis avatakse hindel vajutades. 

Delete

Aruannete printimine

Delete

Kuidas aruande väljatrükk on kujundatud?

Kõik oleneb iga kasutaja ja printeri seadetest ja määratud parameetritest. 

Aruannete printimisel pöörake eriti tähelepanu aruande lehe paigutuse (trüki orientatsioon) ja trükitava lehe lisatavale päised / jalused.

Mõned soovitused:

 • Püst- või rõhtpaigutus (Portrait või Landscape) aitab aruannet paremini lehele paigutada (laia ja lühikese aruande jaoks rõhtpaigutus):
  • Mozilla Firefox - brauseri menüüst Print, valik samal lehel
  • Microsoft Edge - brauseri menüüst Print, valik samal lehel
  • Safari - brauseri File menüüst Print, valik samal lehel
  • Chrome - brauseri menüüst Print, valik samal lehel
 • Päised ja jalused (Headers ja Footers) eemaldamine, et saavutada puhtam trükipilt:
  • Mozilla Firefox - brauseri menüüst Print, valida More Settings, lisamenüüs valik
  • Microsoft Edge - brauseri menüüst Print, valida More Settings, lisamenüüs valik
  • Safari - brauseri File menüüst Print, valida More Settings, lisamenüüs valik
  • Chrome - brauseri menüüst Print, valida More Settings, lisamenüüs valik

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse lähemalt õpetaja aruandeid: tunnikirjelduste aruanne, õpetaja koormus, lukustatud päevikud, arhiveeritud aastate päevikud.

Kokkuvõte

Aruanded aitavad õpetajal saada ülevaadet nii käimas oleval õppeaastal tehtud kui ka eelmiste aastate töödest ja sisestatud informatsioonist. Õpetaja näeb neid aruandeid seni, kuni ta on selles koolis õpetaja.