Failid, materjalid ja õppehalduskeskkonnad

eKoolis on õppematerjalide õpilastega jagamiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Õpetaja saab faile ja linke lisada otse päevikusse, kontrolltööde või koduste ülesannete lisana või kasutada Materjalide keskkonda. Materjalide keskkond on õpetaja isiklik "pilveketas", kus hoitavaid faile saab jagada oma õpilastega erinevates koolides. Kooli juhtkond näeb ainult tema kooli päevikutega jagatud materjale.

Õppematerjalide lisamine eKooli materjalide lehelt

Õppematerjalid on leitavad eKooli lehe päises Töökavad/Materjalid.

Materjalide leht

Avanevas aknas saate lisada faile kasutades nuppu Lisa dokument

 • Avanevas aknas lisage failile Faili nimetus:. 
 • Faili saate lisada sisestades veebilingi Link väljaspool eKooli asuvale failile lahtrisse või valige fail enda arvutist Choose file
 • Faili jagamine saate valida päevikud, milliste õpilastega soovite antud faili jagada. Selleks lisage linnuke vastava päeviku märkeruutu. Kui faili päevikuga ei seo, siis eKooli materjalidesse laetav fail jääb näha ainult õpetajale ning failide nimekirjas jääb staatusega Fail ei ole jagatud. Faile on võilmalik jagada ka lastevanematega ja kooli personaliga.
 • Salvesta lisab valitud faili failide nimekirja. Katkesta tühistab toimingu.

Lisa uus fail ja selle sidumine päevikuga

Delete

Failide jagamise kestvus ja jagamine teistes päevikutes

Kui failid on jagatud päevikutega, siis lõpetatakse autmaatselt jagamine õppeaasta vahetudes. Failid jäävad õpetajale alles. Uue aasta päevikute lisamise järel saab ta samad failid jagada uute päevikutega. Sama faili saab jagada mitme päevikuga, nt. on kunstiajaloo õpetajal aasta jooksul 4 erinevat kunstiajaloo päevikut, kursust ja sama esitlust saab ta jagada kõigi nendega.

Faile, mida olete jaganud, näete Minu failid lehel.

Üleslaetud failide nimekiri, staatus, muutmise/kustutamise võimalus

Minu failide nimekirjas on võimalik faile korrigeerida: 

 • Klikkides faili real olevale Pliiatsmärkeruuduga, saate avanevas aknas muuta Faili nime, tühistada ja/või lisada uusi Faili jagamist.
 • Prügikast kustutab faili nimekirjast. Kustutamine lõpetab koheselt kõik jagamised.
Delete

Materjalide maht

Failide tasuta hoidmise mahu piirang koolile on 1 GB. Iga kasutaja isiklik faildie mahu piirang on 300MB.

Õppematerjalide lisamine päevikust

Õpetajal on lisaks võimalik materjalidega tegeleda oma ainepäevikutest.

Delete

Materjalide haldus

Materjalide haldamise põhiaken avaneb endiselt eKooli päisest, igast päevikus näeb aga selle päevikuga jagatud faile ning saab teha uusi jagamisi.

Õppematerjalide lisamiseks ainepäevikust avage päevik ning kerige päeviku all olevale Näita töökava/materjale. Vaikeolekus on päevikuga seotud õppematerjalid suletud, nende avamiseks tuleb vajutada pealkirjal. Kuvatakse seotud materjalid.Materjalide lisamine päevikustUute materjalide lisamiseks ja sidumiseks klikka Lisa materjale:

 • Avanevas aknas vaikevalikuna on faile võimalik siduda päevikuga Vali olemasolevatest materjalidest.  Need failid on selle päevikuga veel sidumata õppematerjalid. Nende päevikuga sidumiseks tuleb faili nimetuse ette lisada linnuke ja klikkides Lisa päevikule, seotakse õppematerjal kohe päevikuga, millest see lisati. Katkesta tühistab toimingu.Päevikust materjali sidumine olemasolevatest materjalidest
 • Uue õppematerjali faili lisamiseks tuleb valida Lisa uus fail. Faili saate lisada valides faili enda arvutist Choose file või sisestades õppematerjali veebilingi Link väljaspool eKooli asuvale failile lahtrisse. Lisage õppematerjali nimetus Anna õppematerjali failile nimetus, mida näidatakse eKoolis: lahtrisse. Klikkides Lisa päevikule, seotakse õppematerjal kohe päevikuga, millest see lisati. Katkesta tühistab toimingu.
  Päevikust materjali sidumine, lisades uut faili arvutist või veebilingiga
 • Seo õpikeskkonnaga, milleks on praegu valikus ainult Opiq. Õpetajana saate päevikut siduda Opiq materjalidega, kui teil on opiq keskkonnas olemas kasutaja ja see on eKooliga seotud. Klikkides Saada alustate opiqu materjalide sidumist päevikuga. Katkesta tühistab toimingu.
  Päeviku sidumine Opiquga
Delete

Hea teada!

Alates oktoobrist 2018 lisasime eKooli võimaluse logida Opiq keskonda eKooli kasutajaga ning siduda ainepäevikuid Opiqu õppematerjalidega. Juunis 2019 sai valmis opiq keskkonnas lisatud ülesannete saatmine eKooli päevikusse koduse ülesande või kontrolltööna.

Delete

Failide ja linkide jagamise võimalused

Faile ja linke saab lisada igale hindelisele ülesandele või kontrolltööle ning kodustele ülesannetele.

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse, kuidas lisada materjale ja neid õpilastele jagada. Materjalide lisamine, kustutamine Materjalide lehelt ja ainepäevikust

Kokkuvõte

Materjalide keskkond on õpetaja isiklik pilveketas, kus ta hoiab faile ja töökavasid ning saab jagada nende õpilastega, keda ta õpetab.