Arenguvestluse küsimuste tüübid

Küsimuse tüübi valik

Küsimuse tüüp valitakse selle sisestamisel. Kõigile küsimustele on sarnane küsimuse teksti sisestamine ning küsimuse kirjelduse lisamine. Kõigile küsimustele tuleb lisada märksõna või mitu, küsimus on valitav kõigis nendes gruppides.  

Ühe vastusevariandi valikuga küsimus ja alamküsimuste võimalus

Küsimuse esitamisel sisestatud vastusevariantide hulgast saab valida ühe. Sellel küsimusel on kolm erinevat kujundusvarianti:

  • Valikvastustega (üks valik) - traditsiooniline kujundus.
  • horisontaalsed valikud - öökullidega kujundus; sellisel küsimusel tohib olla kuni 7 vastusevarianti 
  • Slider - vastused 0 kuni 100; kuni 5-le punktile saab määrata tekstilise sisu, mis kuvatakse slideri all. Aruandesse läheb slideri täpne asukoht teljel.

Alamküsimused

Igale vastusevariandile saab lisada alamküsimuse. See kuvatakse järgmise küsimusena kui vastaja teeb selle valiku. Alamküsimuse tüübid on: 

  • Valikvastustega (üks valik)
  • Valikvastustega (mitmikvalik)
  • Tekstiküsimus
Delete

Mitme vastusevalikuga küsimus

Kui küsimusele on lisatud vastuse valikud variantidena, peab nende lisamisel sisestama variandid, teksti ees olev number määrab variantide järjestuse küsimuses. 

Delete

Hea teada!

Variantide järjestust määrav number peab olema lihtsalt number, näiteks 3 ja mitte 3. või III.

Mitme vastusevariandiga küsimuse vastusevariantide hulgast saab märkida mitu sobivat vastust. Aruandesse kantakse kõik valikud. Alamküsimuse esitamise võimalust ei ole. 

Delete

Tekstivastusega küsimus

Küsimuse vastuseks on sisestatud tekst. Teksti pikkuseks on maksimaalselt 4000 märki.

Delete

Aja küsimus

Küsimuste vastustes koostatakse nädala ajakasutuse plaani mustand. Vastuseks on alati kellaaeg.

Nädalaplaani lehel nähtav info on kõik muud küsimused, millele on lisatud linnuke "nädalaplaani küsimus". Saab määrata kas tegu on ärkamise, magama mineku või muude tegevustega. Nende küsimustikus saadud vastus kuvatakse lisainfona nädalaplaani kõrvale. 

Küsimuste vastustes koostatakse nädala ajakasutuse plaani mustand. Vastuseks on alati kellaaeg.

Nädalaplaani lehel nähtav info on kõik muud küsimused, millele on lisatud linnuke "nädalaplaani küsimus". Saab määrata kas tegu on ärkamise, magama mineku või muude tegevustega. Nende küsimustikus saadud vastus kuvatakse lisainfona nädalaplaani kõrvale. 

Delete

Aine küsimus

Ühe vastusevariandiga küsimuse erijuhtum arenguvestluse jaoks. Kui küsimuse tüübiks on "aine küsimus", siis saab küsimustikku koostades määrata, milliste ainete kohta see esitatakse. Ainete valik toimub eKooli ainete klassifikaatoris olevate ainete vahel.

Küsimusele vastamisel saab õpilane (lapsevanem) märkida vastuse kõigi kooli poolt määratud ainete jaoks. Korraga esitatakse vastamiseks üks küsimus. Protokollis kogutakse need vastused samasse tabelisse.

 

Delete

Igat tüüpi küsimus võib olla nädalaplaani küsimus (kuvatakse arenguvestluses nädalaplaani lehel).