Õpetaja lisab päeviku

Tavaliselt lisab uue õppeaasta alguses uued päevikud kooli eKooli administraator. Tema käsutuses on tegevused, millega selleks kuluvad vaid mõned klikid, edasi peab ta vaid päevikud õpetajatele jagama. Kool saab otsustada päevikute lisamise delegeerida õpetajatele. Järgnevalt antakse ülevaade, kuidas õpetaja päevikut lisada saab. 

Uue ainepäeviku lisamine

Esmalt peab kool õpetajatele päevikute lisamise lubama (üks klikk kooli seadetes Õpetaja saab lisada ja muuta oma päevikuid), seejärel saab iga personali rollis inimene koolis lisada päeviku ja saada vastavas aastas õpetaja roll. Kui päevikute lisamine on lubatud, näete oma päevikute kohal ekraani paremas nurgas +Lisa päevik

Uue päeviku lisamiseks:

 1. Leiate kooli lehelt oma päevikute juurest lingi +Lisa päevik.

 1. Sisestate päeviku nimetuse. Nimetuse lisamisel on hea jälgida koolis kokku lepitud nimekuju - tavaliselt on päeviku nimetuses klass, kes päevikus õpib ja aine nimetus; vahel lisatakse õpetaja nimi, viide ainekursusele vm. info, mis kooli päevikute hulgast vajaliku leidmise lihtsamaks teeb (Matemaatika 3a; 11b funktsioonid II jms). 
 2. Teete valiku päeviku parameetrite osas:
  • ainepäevik või huviringi päevik. Vaikevalik on ainepäevik.
  • kas päevikus on võimalik lisada individuaalseid või grupitunde. Vaikevalikuna ei ole.
  • Kui kool kasutab Kursuste moodulit, saate valida, et päevikusse saab lisada Kursuste mooduli kaudu eelregistreerunud õpilasi. Vaikevalikuna ei ole, peale valiku kinnitamist saate valida seotud eelregistreerumisega kursuste vahel. 
 3. Valite seotud õppekava ja ainekursuse. Ainekursus määrab, milliseid hindeid saate päevikus kasutada. 
 4. Valite, mis õppeaasta päevik see on. Vaikimisi on valitud käimas olev õppeaasta. Hiljem seda valikut enam muuta ei saa. 
Delete

Enne õppeaasta algust tuleb olla aasta valikul tähelepanelik

Vaikimisi pakutakse Teile käimas olevat õppeaastat, algavasse aastasse päeviku lisamisel tuleks see kindlasti valida. Kui ikkagi juhtub eksitus, saate päeviku kustutada ja uuesti lisada. 

 • Salvestate päeviku.

Kui lisate esimese uue õppeaasta päeviku (ja saate sellega õppeaastas õpetaja rolli), siis te ei näe seda enne, kui olete eKoolist välja/sisse loginud (rollide uus laadimine); järgmisi uusi uue aasta päevikuid näete kohe.

Delete

Hea teada!

Õpetaja lisab päeviku alati ja ainult ise-endale. Teisi õpetajaid saate lisada asendajatena. 

Õpilaste lisamine ja eemaldamine päeviku nimekirjast

Teie poolt lisatud päevik on ilma õpilasteta. Õpilaste päevikusse lisamiseks:

 1. Avage uus päevik, leidke selles nupp Lisa päevikusse õpilased.
 2. Avatakse õpilaste valiku vorm
 3. Valige klass ja vajutage Otsi
 4. Valige õpilased. Saate kasutada kiirtegevusi Vali kõik või Eemalda kõik. Päevikusse lisatakse need õpilased, kelle nime ees on linnuke.
 5. Valiku salvestamiseks klikkige  Lisa valitud õpilased päevikusse

Õpilased kuvatakse kohe päeviku nimekirjas. 

Delete

Õpilaste lisamine

Kui õpilased on mitmest klassist, tuleb otsingut ja valikut korrata iga klassi kohta

Kui õpilased on Kursuste mooduli kaudu regsitreerunud, saate valida osalejaid registreerunute hulgast. 

Õpetaja saab nopitud õpilastega päeviku nimekirja muuta igal ajal ja ka õppeaasta sees. 

Kui mõni õpilane loobub (valik)kursusest või valib teise keele / õppegrupi ning ta on päevikusse lisatud valikuga, mitte klassi ja paralleeli kaudu, saate õpilased päevikust eemaldada. 

 1. Avage päeviku all olev õpilaste nimekiri vajutades Näita päevikusse lisatud õpilasi
 2. Klikkige liigse õpilase nime taga olevat nuppu Lõpeta kuuluvus
 3. Õpilane eemaldatakse kohe päeviku õpilaste nimekirjast.
Delete

Hea teada!

Kui õpilane on päeviku nimekirjast "kadunud", siis on tema hinded ja puudumised alles - leiate need, kui valite päeviku kohal Aktiivsed õpilased filtrist Endised õpilased või Kõik õpilased.

Õpetaja muudab päeviku infot

 Alates sügisest 2021.a on õpetajatel võimalik muuta iga päeviku infot - päeviku +(pluss) menüü valik Muuda päevikut

Päeviku kirjelduses saab muuta kõike peale õppeaasta. Võib täpsemaks muuta päeviku nimetust, lubada vajaduse tekkides individuaalsed ja grupitunnid, parandada ainekaardiga sidumisel tekkinud vea. 

Õpetaja kustutab päeviku

+(pluss) menüüs on valik Kustuta päevik, mida kuvatakse vaid neile päevikutele, kuhu ei ole veel sisse kantud ühtegi tundi ega kontrolltööd. St. päevik on tühi! Õpetaja saab kontrollküsimuse - Kas olete kindel, et soovite päevikut kustutada?.

Peale otsuse kinnitamist päevik kustutatakse. 

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse, kuidas õpetaja saab lisada ise päeviku ja päevikusse õpilased.

Kokkuvõte

Traditsiooniliselt lisab kogu kooli päevikud uue õppeaasta alguses kooli eKooli administraator. Tal on võimalik kas see osaliselt või tervikuna delegeerida õpetajatele.