Klassi hinnete päevik

Klassijuhataja hinnete päevik kogub tema klassi õpilaste kokkuvõtvad hinded erinevatest päevikutest ja lubab lisada klassijuhataja hoolsuse ja käitumise hinnet. 
Delete

Hea teada!

Klassi hinnete päevik on mugav võimalus saada kiire ülevaade nii õpilaste kokkuvõtvate hinnete seisust kui ka sellest, kes õpetajatest ei ole veel neid lisanud. 

Klassi hinnete päeviku leiate Kooli lehelt -> Päevikud sektsioonist -> Minu klassid

Vajutus päeviku nimetusel avab klassi hinnete päeviku. Päevik koosneb:


Hinnete päeviku avalehel on tabel õpilaste nimedega ja nende perioodi- või aastahinnetega erinevates päevikutes:

 1. Tabelis kuvatava info õppeperiood on valitav, hinded kuvatakse vastavalt valitud perioodile.
 2. Käitumise hinnete päevik - aineõpetajate poolt lisatud käitumise hinded ja klassijuhataja poolt koondhinde lisamine. 
 3. Hoolsuse hinnete päevik - aineõpetajate poolt lisatud hoolsuse hinded ja klassijuhataja poolt koondhinde lisamine.
 4. Tabeli päises olevad päevikute nimetused on lingid, lingil vajutus avab vastava ainepäeviku. 
 5. Päeviku tabeli vaate ja õpilaste detailvaate vahel navigeerimine. 

Käitumise ja hoolsuse hinde lisamine

Uue käitumise või hoolsuse perioodi- või aastahinde lisamine ning tabel aineõpetajate käitumise või hoolsuse hinnetega.

Delete

Hea teada

Käitumise ja hoolsuse hindamine on võimalik siis, kui kool on Klassifikaatoritest vastavad parameetrid aktiveerinud. 

 1. Valige õige periood perioodihinde lisamiseks või õppeaasta aastahinde lisamiseks
 2. Valige Käitumine või Hoolsus vastava hindeliigi sisestamiseks
 3. Aineõpetajate poolt oma päevikutesse lisatud selle perioodi või õppeaasta hoolsuse või käitumise hinded
 4. Vajutus esimese veeru päisel (Käitumise perioodihinne) avab hinde lisamise detailvaate. Vajutus õpilase lahtril esimeses veerus lubab samu hindeid sisestada ükshaaval. 
  1. Hinde tüüp (Käitumise perioodihinne (kl.juh)) ja õppeperioodi nimetus (I trimester)
  2. Aineõpetajate poolt sellele õpilasele selle õppeperioodi kohta lisatud käitumise (või hoolsuse) hinded
  3. Klassijuhataja lisab hinde
  4. Klassijuhataja saab lisada hinde kommentaari, mis jõuab tunnistusele kui Märkamine
  5. Salvesta kannab lisatud hinded ja kommentaarid andmebaasi
 5. Lisatud hinded kuvatakse kohe tunnistusel ja õpilase uudisvoos. 

Delete

Hea teada!

Käitumise ja hoolsuse hinnete lisamisel ei sisesta klassijuhataja hinde kuupäeva, see on alati tänane päev (hinde lisamise päev).

Delete

Pane tähele!

Klassi õpilaste käitumise ja hoolsuse hinnetel on erinevad kuupäevad sel juhul, kui õpetaja ei lisanud neid samal päeval, vaid erinevatel päevadel.

Tunnistusel on need hinded alati õiges veerus (hinde juures valite, millise trimestri hinne see on), aga hinnetelehel võib käitumise hinne olla vale trimestri hinnetelehel, sest sinna valitakse hinded lisamise kuupäeva järgi. 

Delete

Lisa käitumise ja hoolsuse hinne õigel kuupäeval!

Kui trimester lõppeb 30.11.2022, aga klassijuhataja lisab käitumise hinde 2.12.2022, siis kuvatakse see hinne II trimestri hinnetelehel.

Kui see häirib, saab hinde kuupäeva muuta. 

Käitumise või hoolsuse hinnete kuupäeva muutmine

 1. Iga õpilase iga hinde detailvaates saab valida Muuda nii hinde jaoks kui ka hinde lisamise kuupäeva jaoks.
 2. vajutus kuupäeva väljal avab kalendri, valida uus kuupäev 
 3. Salvestamine salvestab uue kuupäeva.
Delete

Pane tähele!

Hinde kuupäeva muudatus tuleb teha iga hinde jaoks eraldi. 

Õpilase kaart klassi Hinnete päevikus

Klassijuhataja saab avada õpilase nimel vajutades tema kaardi samamoodi nagu teisteski päevikutes.