Tunnistuste allkirjastamine ja trükkimine

Tunnistuse alla kirjutamine

Kui kujundava hindamise tunnistus on täidetud, sisu on üle vaadatud ja vajalikud täiendused tehtud, kinnitab klassijuhataja selle oma allkirjaga. Selleks avab ta õpilase tunnistuse eelvaatesse ja vajutab gruppide ja osaoskuste tabeli lõpus olevat nuppu Allkirjasta tunnistus

Alla kirjutamine koostab tunnistusest dokumendi, mis lisatakse kooli dokumendina arhiivi ja on edasi leitav aruannete aknast. 

Delete

Pane tähele!

Klassijuhataja kirjutab iga õpilase tunnistuse alla eraldi. Kogu klassi tunnistuste korraga alla kirjutamist ei ole. 

Delete

Hea teada!

Alla kirjutamise nupp on tunnistuse all - klassijuhataja kerib õpetajate (ja õpilaste, vanemate) lisatud info ekraanil kuni tunnistuse lõpuni ja leiab seal alla kirjutamise nupu.

Mõlemad tegevused on teadlikult nii seatud, eesmärk on anda igal juhul õpetajale võimalus enne alla kirjutamist dokument üle vaadata. 

Allkirjaga tunnistus on KOHE tervikuna nähtav kodule. Õpilased ja lapsevanemad saavad vastava teavituse uudisvoogu:

Teate juures on link tunnistuse avamiseks. 

Klassijuhataja jaoks muutub alla kirjutatud tunnistusega õpilase rida tunnistuste nimekirjas

Allkirja tagasi võtmine

Vahetevahel juhtub, et tunnistus kirjutati alla kiirustades, mingi info jäi lisamata, mis iganes põhjus on, klassijuhataja saab oma allkirja tagasi võtta vajutades Tagasi eelvaatesse

Tunnistus eemaldatakse kohe õpilase ja lapsevanema vaatest, neile saadetakse uudisvoogu vastav teade

Seejärel on tunnistus taas muudetav. 

Tunnistuste printimine

Tunnistuse trükkimiseks on olemas kaks võimalust: 

Ühe õpilase tunnistuse trükkimine - avada allkirjastatud tunnistus (vajutus õpilase real lingil Allkirjastatud avab täidetud tunnistuse uues aknas). 

klassi allkirjastatud tunnistuste trükkimine korraga - vajutada klassi nimekirja all olevat nuppu Prindi allkirjastatud tunnistused. 

Uues aknas avatakse üksteise järel kõik allkirjaga tunnistused ja neid saab trükkida brauseri Print käsuga, lisatud on spetsiaalsed trükistiilid, mis tagavad korrektse lõpptulemuse. Trükkimisel lisatakse tunnistusele: 

  1. algusesse: kooli logo, tunnistuse nimetus, õpilase nimi
  2. õppenõukogu otsused, mis tunnistuse alla kirjutamise ajaks on lisatud
  3. lõppu õpetaja, õpilase, lapsevanema allkirjade kirjutamise võimaluse

Trükivaade jälgib lihtsamaid küljendamise reegeleid ja püüab gruppe koos, samal lehel hoida. Kahepoolse trüki jaoks eristatakse paaris- ja paarituarvulisi lehti (uus tunnistus algab alati paaritult lehelt). 

Delete

Pane tähele!

Et vältida olukorda, kus kahepoolsel trükil lehe ühel poolel on ühe ja teisel poolel teise lapse tunnistus, lisatakse iga tunnistuse vahele tühi leht. 

Tühja lehte ei lisata, kui tunnistused trükitakse ükshaaval. 

Tunnistuse xml väljund

Iga üksiku õpilase tunnistuse ja kõigi alla kirjutatud tunnistuste kohta koostatakse xml fail selle andmeväljade sisuga. Kui kool soovib, saab ta selle oma väljatöötatud rakendusse kandes trükkida omaenda vormistusega kujundava hindamise tunnistusi. Täpsemate juhiste saamiseks palume pöörduda help@ekool.eu.