Töökava

Õpetaja töökava aitab õpetajal oma ainekursust planeerida, kasutada sama õpisisu erinevates päevikutes, erinevatel õppeaastatel, eri koolides. Kui töökava on jagatud kolleegidega, saavad nad kasutada sama õpisisu oma klasside õpetamisel. Töökavad, mis on seotud kooli päevikutega, on nähtavad kooli juhtkonnale, aga mitte kodule. Lisaks on eKooli lisatud avalikud töökavad – Innove välja töötatud näidistöökavadest on osa eKooli sisse kantud ja kõigile õpetajatele vabalt oma töökava aluseks kopeeritavad.

Minu töökavad

Et näha, hallata ja lisada töökavasid, vajutage Töökava/Materjalid ikoonil, mis asub eKooli päises. Materjalid ja töökavad on avatud tasuta KÕIGILE õpetajatele.
Õpetaja töökavad

Delete

Töökavade ligipääs

Töökavad on õpetaja privaatses pilvekaustas ning neile saab juurepääsu vaid siis, kui õpetaja neid jagab või päevikutega seob. 

Kui õpetaja läheb tööle teise kooli, siis jäävad tema töökavad talle eKooli alles ning ta saab neid uues koolis edasi kasutada. 

Igal õppeaastal tuleb uuendada töökava seost päevikutega!

Avanevas aknas töökavad on jagatud kaheks:

  • Minu töökavad - õpetaja enda töökavad (nii tema enda poolt koostatud kui ka temaga jagatud töökavad).
  • Avalikud töökavad - Innove näidistöökavad. eKooli on lisatud SA Innove poolt koostatud ja avaldatud näidistöökavad põhikooli erinevate ainete erinevate klasside jaoks. Nende kasutamine enda töökava alusena aitab hoida kokku õpetaja tööaega.

Avalikud töökavad eKoolis

Õpetaja töökava kasutamine ainepäevikus

Et töökava päevikus kasutada, tuleb see päeviku(te)ga siduda. Töökava seotakse ainepäevikuga Töökava muutmise vormilt. Üks töökava võib olla seotud mitme päevikuga, kuid iga päevikuga saab olla seotud vaid üks töökava - seega tuleb töökava vahetuseks esmalt eemaldada päeviku seos eelmise töökavaga ja alles siis lisada uus seos.

Pärast päeviku sidumist töökavaga on ainepäevikus uue ainetunni, koduse ülesande kui ka kontrolltöö lisamise ekraanil lisanupp Vali töökavast. Kuidas õpeataja saaks oma töökava kasutada ainepäevikus, on võimalik pikemalt lugeda artiklist "Õpetaja töökava kasutamine ainepäevikus"

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse, kuidas õpetaja saab töökava lisada ja siduda päevikuga. Vajadusel töökava muuta, printida, kustutada

Kokkuvõte

Töökava annab õpetajale võimaluse enne õppeaasta või ainekursuse algust planeerida oma eelseisvat tööd ning jagada oma plaane õppejuhiga. Sama töökava saavad koos lisada, muuta ja kasutada kolleegid. Töökava koduga jagamiseks võib selle välja trükkida. 

Sama töökava saab kasutada üle aastate ja erinevates koolides.