Järeleksami hinde sisestamine

Küsimus

Kuidas saada kanda ekooli sisse  järeleksami tulemused? 

Vastus

Kui soovite algset hinnet tunnistusel kuvada, lisage eKooli päevikus järeleksami tulemus kui teise hindena (sisestades lõpueksami hinde esimese hindena ja korduseksami hinde teisena). Kui aga muudate esmast eksamihinnet, kuvatakse tunnistusel järeleksami hinne.

Kui aga järeleksami maksimum punktid erinevad põhieksami maksimum tulemustest, soovitame lisada uue päeviku, sidudes sama ainekaardiga kui senine päevik ja kanda sisse ainult eksamihinne. Nii saate mõlemad eksamid paremini kuvatud.