Arenguvestluse läbiviimine

Arenguvestluse algus

Protokolli koostamist alustab klassijuhataja arenguvestluste moodulis, avades õpilase nimel vajutades tema arenguvestluste lehe. Õpilase lehel on: 

 1. kokku lepitud arenguvestluse aeg
 2. õpilase ja lapsevanema küsimustike eeltäitmise seis, võimalus vaadata vastuseid.
 3. Alusta arenguvestlusega protokolli sisendi alustamiseks (või jätkamiseks)
 4. eelmiste aastate protokollide list koos võimalusega neid vaadata ja nende vaatamise logi jälgida.
 5. Tagasi õpilaste nimekirja viib vajutus noolel.
Delete

Hoiatus

Palun alustage protokolli täitmist alles siis, kui olete juba ka tegeliku vestlusega alustanud. Niipea, kui vajutate Alusta arenguvestlusega ja täidate ära ning salvestate esimese, osalejate lehe, kaotavad õpilased ja lapsevanemad küsimustele vastamise võimaluse. 

Klassijuhatajad kasutavad kahjuks tihtipeale sellist vestluse varem avamist selleks, et vaadata vestluse ettevalmistamiseks õpilase ja vanemate vastuseid. Vastuse vaatamiseks on neil võimalus olemas samal lehel, vajutades Vaata vastuseid (2).

Õpilase ja lapsevanema jaoks muutub kohe uudisvoos olev info, nad saavad teate, et arenguvestlus on avatud ja küsimustiku link eemaldatakse. 

Arenguvestluse protokollimine

Protokolli koostamine koosneb 6 sammust, sammude 2 - 5 läbimise järjestus on vabalt valitav. Protokolli akna ülemises servas saab jälgida, millisel sammul olete ning liikuda sammude vahel:

I samm: osalejate märkimine

Märkige arenguvestlusel osalejad. Klassijuhataja ja õpilane on juba eKooli poolt lisatud. 

Saate valida lapsega seotud vanemate seast osalejaid ja/või lisada need vabatekstina. Valige Täiendavate osalejate lisamiseks vajutage siia ja sisestage nimed ja täpsustused avatavasse tekstivälja. 

Kui lapsevanemad keelduvad vestluses osalemast, saab klassijuhataja märkida, et on keeldutud ja sisestada selgituse, mis kantakse samuti protokolli. 

Peale kinnitamist saadakse protokolli info

Märkeruut lubab sisendit muuta. 

Delete

II samm: Eelmise arenguvestluse eesmärkide täitmise üle vaatamine

Lehel kuvatakse eelmises arenguvestluses (ajaliselt eelmises alla kirjutatud protokollis) seatud eesmärgid ja nende meeldetuletused.

 1. Arenguvestluse sammude näitaja, võimalus liikuda vajalikule sammule. 
 2. Eelmise vestluse eesmärk on hallil taustal
 3. Meeldetuletused, nende adressaadid ja saatmise aeg on toodud iga eesmärgi all
 4. Lisa kommentaar lubab klassijuhatajal vestluse käigus koos perega läbi arutada ja kommenteerida eesmärgi täidetust. 
 5. Lisatud kommentara kuvatakse eesmärgiga samas hallis alas. Kommentaari on võimalik muuta, vajutades Muuda kommentaar
Delete

III samm: küsimustele vastamine

Klassijuhataja käib läbi küsimused ja sisestab õpilase või tema vanemate poolt antud vastused. Eeltäidetus küsimuste vastuseid on võimalik muuta. Küsimusi vastatakse märksõnade kaupa, iga märksõna juures on näha, palju on küsimusi kokku ja kui palju neist on vastatud.

Iga küsimus avatakse eraldi, nagu ka eeltäitmisel

 1. Küsimuse tekst ja kelle eeltäitmisel antud vastust vaadatakse. Kui küsimusele saavad vastata vanemad, siis võib see korduda vastavalt vastajate arvule mitu korda, iga kord on vastajaks märgitud erinev lapsevanem. 
 2. Kui küsimuse vastusele on see vastaja lisanud kommentaari, siis on see märgitud linnukesega. Kommentaari saab lisada vestluse käigus või olemasolevat muuta. 
 3. Kui küsimust arutades leitakse vajadus kanda olukorra parendamine / muutmine protokolli kui eesmärk, saab selle kohe üles märkida vajutades Lisa eesmärk. Nii saab arenguvestluse käigus kõik tekkinud ideed eesmärkidena kiiresti kirja panna. Pole aga vaja muretseda, et eesmärke saab liiga palju või et need on halvasti sõnastatud - vestluse lõpul vaatate need kõik koos veel kord üle ja otsustate, milliseid täpsustate ja millised kustutate.
 4. Vastuse salvestamine toimub vajutades Salvesta vastus. Kohe liigutakse järgmisele küsimusele. 
 5. Järgmisele sammule viib nool edasi. 
 6. Igal hetkel vastamise käigus saab vajutada Hinneteleht ja vaadata hinnetelehe aruannet. 

Delete

IV samm: nädala ajakava koostamine

Nädala ajakava on nädala tegevuste kalender, mis näitab ja üldistab kahetmoodi andmeid:

 • konkreetse kellaajaga seotud andmed (sisestatakse otse nädala ajakava aknas), nagu näiteks ärkamise ja magama mineku ajad, tundide algus ja lõpp, trennide ja muu huvitegevuse ajad. Vabandame, praegu on uute sündmuste lisamine otse nädalaplaani katki. 
 • mingil ajal päevas kulutatud aeg nagu näiteks teleka vaatamise või arvuti kasutamiseks kulutatud aeg. Kogutakse küsimustikus paiknevate aga nädalakavas olevatena märgistatud küsimuste vastustest. Näidatakse aegade summana nädala ajakava kõrval.
Delete

V samm: eesmärkide seadmine

Eesmärgid saab seada iga küsimust vastates, siin vaadatakse need üle, neid kustutatakse või lisatakse ning märgitakse täitjad ja tähtajad. Peale vestluse protokolli kinnitamist lisatakse eesmärgid õpilase või lapsevanema individuaalsete ülesannete hulka.

+Lisa uus eesmärk avab eesmärgi sisestamise vormi

Siin saab eesmärgi sõnastada ja lahti seletada; märkida täitja ning lisada meeldetuletused.

Delete

VI samm: protokolli kinnitamine

Delete

Pane tähele!

Protokolli saate avada ja muuta, kuni see ei ole kinnitatud. Vastused vestluse käigus esitatud küsimustele lisatakse aruannetesse alles peale protokolli kinnitamist.

Protokolli kinnitatakse vestluse lõpul. Protokolli kinnitamiseks vajutab klassijuhataja Kinnita protokoll

Seejärel koostatakse html dokumendina protokoll ja see kantakse andmebaasi. Küsimuste vastused lisanduvad aruannetesse.

Delete