Puudumiste sisestamine

Kodu ja kooli kontroll puudumiste üle, puudumiste vähendamine on üks tähtsamaid tegureid õpilase koolitee edukuses.

Kodu saab ülevaate puudumistest ja saata mugavalt tõendeid; koolis kannavad aineõpetajad puudumised oma ainepäevikutesse ja klassijuhatajad lisavad juhtunud puudumistele põhjuseid, seda saab teha ka tulevikuks ja korraga kuni 30 päevaks. Klassijuhataja tegevusi ja lapsevanema puudumistõendi saatmist on käsitletud eraldi artiklites. 

Puudumise lisamine ainepäevikusse

Avage oma ainepäevik, kandke sisse ainetund ja märkige puudumised. 

Puudujate märkimiseks: 

1. vajutage õpilase lahtril tunni veerus. 

2. Avatakse lisavorm (sama, mis hinnet sisse kandes) ja seal eemaldada linnuke Oli tunnis: 

3. Näha on kooli defineeritud puudumiste klassifikaator, esimene on tavaliselt kooli “vaikimisi” puudumise põhjus, teadmata põhjusel puudumise kohta. 

4. Et puudumist kustutada, avage uuesti õpilase tunni andmete aken ja lisage linnuke märkeruutu “Oli tunnis:”.
Tunnist puudumise kustutamine

Puudumisi saab märkida ka mitmele õpilasele korraga: 

Mitmele õpilasele puudumise lisamine1. avage tunni veerg (päises selle kuupäeval klikkides).

2. Puuduvatele õpilastele tuleb sisestada Teie koolis puudumist tähistav märge. 

3. Puudumiste märkimise lihtsustamiseks on võimalik tunnile lisada kohe kõik põhjusega puuduvad (tõendite alusel) õpilased. Selleks tuleb peale tunni veeru avamist vajutada päises olevat rohelist nuppu Kogu puudumised

4. Sisse kantud tõendite alusel puuduvad õpilased saavad puudumise märgi. Kui õpilane oli ikkagi kohal, saab õpetaja puudumise märgi kustutada. 

5. Salvestamine lõpetab tegevuse.

6. Kui klassijuhataja on juba lisanud selle puudumise kohta tõendi, muutub õpetaja lisatud märk kohe salvestamise järel puudumise põhjust näitavaks märgiks. Kui klassijuhataja lisab põhjused hiljem, muutuvad märgid vastavalt sellele.

Delete

Pea meeles:

Kontrolltöö veergu puudumisi sisestada ei saa!


Veebinari salvestus

Vaata veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (04.09.2020) salvestusest, kuidas õpetaja saab lisada tunnist puudumist ühele või mitmele õpilasele.

Kokkuvõte

Puudumiste haldus koolis on meeskonnatöö, mille kõige olulisemaks lüliks on õpetaja, kes sisestab oma ainetunnist puudunud õpilaste info päevikusse nii kiiresti, kui võimalik.