Kujundava hindamise tunnistuse avamine kodule täitmiseks

Kodu (õpilane ja lapsevanem) saab tunnistust täita, kui klassijuhataja on tunnistuse kodule avanud. 

Delete

Pane tähele!

Kodu ei näe õpetajate sisendit enne, kui tunnistus on klassijuhataja poolt alla kirjutatud. Klassijuhataja ja aineõpetajad näevad õpilaste hinnanguid kohe, kui need on lisatud. 

Iga klassijuhataja valib ise aja, millal tema klassi õpilased ja lapsevanemad võiksid alustada tunnistustele oma hinnangute lisamist. Kodule täitmiseks avab tunnistuse vajutus klassi nimekirja all oleval nupul Ava kodule täitmiseks

Delete

Hea teada!

Tunnistuse kodule avamise eelduseks on, et vähemalt ühele hinnangute grupile on lisatud kodu tagasiside küsimine. Kui seda ei ole, puudub võimalus tunnistust kodule avada.

Klassijuhataja kirjutab kodule teate, mis lisatakse eKooli koostatud teatele. Näiteks saab nii anda teada, mis kuupäevaks peab kodu oma sisendi lõpetama. 

See teade ilmub nii lapsele ja lapsevanemale uudisvoogu kui ka saadetakse neile e-kirjaga kõigile eKoolis teada olevatele e-posti aadressidele. 

 

Uudisvoo sisendi ja e-postiga saabunud teate sisu on sarnane. Teatesse lisatud teksti ei saa klassijuhataja hiljem tagasi võtta ning seal ei saa kirjavigu parandada. Seetõttu peaks teate enne hoolikalt läbi mõtlema.

Delete

Pane tähele!

Info kujundava hindamise tunnistuse täitmise kohta ning võimalust tunnistust täita on ainult eKooli veebiversioonis. mKoolis teadet ei saa ja tunnistust täita ei ole võimalik. 

Uudisvoos olevale teatele on lisatud link õpilase Hinded > Kujundav hindamine aknale, kus täiendamist ootav tunnistus asub. 

Kujundava hindamise tunnistuse aknas muutub taas tunnistuse vaade: tunnistuse kohal olev protsessi jälgimise ribal on valitud kolmas samm Avatud kodule

Tunnistuse klassi nimekirjaga tabelile on lisandunud kaks veergu: vanemate täitmise loendur, õpilaste täitmise jälgimise loendur. Kui tunnistuse kommenteerimine on avatud vaid vanematele, puudub õpilaste veerg; kui saavad täita ainult õpilased, puudub lapsevanemate veerg. 

Kui õpilasel või vanemal puudub ligipääs eKoolile

Klassijuhatajal on võimalus tunnistuse tühi vorm trükkida ning paberil koju täitmiseks saata. See tegevus on lisatud selleks, et koolil oleks võimalik saada kodu tagasisidet tunnistusele ka sel juhul, kui lastel või vanematel ei ole võimalik eKoolis tunnistust täita. Nii saab koguda kokku tagasiside ja see kas lisada klassijuhataja poolt või vormistada eraldi dokumendina.

Selleks tuleb vajutada nuppu Trüki tühi tunnistus kodus täitmiseks. Trükivaatesse lisatakse vaid need oskuste grupid, mida kodule täitmiseks on märgitud.