Arenguvestlusel seatud eesmärgid

Kõik iga arenguvestluse käigus kokku lepitud eesmärgil lisatakse protokolli. Seal on näha nii eesmärk ise kui ka selle täitmiseks planeeritud sammud. Samuti on protokollis eelmiste aastate eesmärkide täidetuse ja saadud hinnangute osa.

Nii eesmärke kui ka meeldetuletusi näeb protokolli avamata õpilase Arenguvestluste aknast

Meeldetuletuste kohta lisatakse õpilase ja meeldetuletuse saanud lapsevanemale ülesanne 

Arenguvestlusel seatud eesmärgid on õpilasele nähtavad tema uudisvoos 

Nagu teisigi ülesandeid, saab neid märkida tehtuks ja neile lisada kommentaari

Klassijuhataja näeb seda kommentaari, kui avab õpilase kaardilt Arenguvestluste akna. 

Klassijuhataja näeb arenguvestluste eesmärke ja sellel seatud ülesandeid kas õpilase kaardil Arenguvestlused aknast või Aruanded avades Arenguvestlus ning sealt Meeldetuletuste aruanne.