Ülesannete lisamine Opiq keskkonnast

Kui õpetaja avab oma eKooli päevikust Opiq keskkonna, uuendatakse esimese sammuna päeviku andmed. Seejärel saab õpetaja lisada Opiq keskkonnas koduseid ülesandeid või kontrolltöid. Päeviku sidumisest Opiq keskkonnaga räägib artikkel "Päeviku sidumine Opiq keskkonnaga"

Ülesanne Opiqus

Opiqust ülesande sisestamiseks valige Opiqus õpetaja töölaualt vastav päevik ja klikkige Koosta töö.

Avaneb ülesande loomiseks uus aken, kus tuleb: 

 1. Täpsustada, millise õppekomplekti ja peatüki ülesandeid Te soovite õpilastele määrata, vajutades Vali ülesanded
 2. Järgnevalt tuleb Määrata töö andmed. Valida ülesande tüüp:
  1.  Kui ülesande tüübiks on valitud kodutöö, siis kantakse see eKooli nagu kodune töö.
  2. Kui ülesande tüübiks on valitud tunnitöö, määramata või tunnikontroll, siis kantakse see eKooli nagu hindeline ülesanne (ja saab eraldi veeru päevikusse). Lisatüüpi arvestuslik või rühmatöö eKoolis ülesande liigi määramisel arvesse ei võeta. 
 3. Sisestada ülesande pealkiri (kantakse eKooli kui ülesande teema); sisestada kommentaar (ei saadeta eKooli, kasutamiseks Opiq keskkonnas.
 4. Valida töö tähtaeg, kantakse eKooli kui ülesande tähtaeg.
 5. Valida töö saajad:
  1. On valitud see eKooli päevik, millest Opiq keskkonda sisenesite. Saate selle vahetada, kui on soov lisada ülesanne mõnda teise päevikusse. 
  2. Õpilaste valikuks on kaks võimalust: Vali kõik märgistab kõik päevikus olevad (ja eKooli kasutajaga) õpilased; märgistust saab eemaldada; Vali ükshaaval võtab ära kõik senised valikud ja lubab õpilasi ülesandega siduda klikkides. 
 6. Loodud töö salvestamiseks kliki Saada

Opiqus ülesande loomine

Ülesanne saadetakse kohe ka eKooli päevikusse. 

Need ülesanded on märgistatud Opiq logoga. Lisaks Opiq keskkonnas sisestatud ülesande teemale antakse iga ülesandega kaasa püsilink. Kui ülesanne oli osale õpilastest, lisatakse see kui individuaalne/grupiülesanne. 

Kuna Opiq ei piira kontrolltööde/hindeliste ülesannete puhul õpilaste valimist, kellele see ülesanne on suunatud; aga eKool määrab kontrolltööd või hindelised ülesanded alati kõigile päeviku nimekirjas olevatele õpilastele, siis kuigi tunnikirjelduste nimekirjas on näha, et tegu on grupiülesandega, saab seda hinnata kõigi õpilaste jaoks.  
Delete

Hoiatus!

Kui valite Opiqus töö tüübiks tunnitöö, tunnikontroll või määramata, siis ärge määrake seda vaid osadele õpilastele.  

Õpetaja saab Opiq ülesannet täiendada kasutades ülesande muutmise akent. 

Tegevused ei erine tavalisest ülesande muutmisest ja muudatused ei jõua tagasi Opiqusse. 

Delete

Hoiatus!

Mitte ükski muudatus (teemas, kirjelduses, töö tüübis, tähtajas), mille Te teete eKoolis, ei jõua Opiq'usse. Ka õpilaste hinded ei viida sinna tagasi. 


Õpilane täidab Opiqu ülesannet

Delete

Hea teada!

Kuigi lapsevanem näeb Opiqu püsilinki samamoodi nagu õpilane, ei suunata teda selle vajutamise järel Opiqus ülesannet lahendama. Ainult õpilastel on see õigus. 

Õpilane näeb Opiqu ülesandeid samamoodi nagu oma teisi ülesandeid - kiirviidetes ja Ülesannete lehel 

Sarnaselt kuvatakse need ülesanded õpilasele Ülesanded lehel. 

Igale Opiqu ülesandele on lisatud püsilink. Kui õpilane sellele vajutab, avatakse teisel brauseri lehel Opiq. Vähemalt esimesel sisenemisel küsitakse õpilase käest luba juurdepääsuks eKoolis olevale infole

Peale loa andmist avatakse Opiqu lehel kohe vajaliku ülesande lahendamine 

Kindlasti peab ülesande esitamiseks vajutama rohelist nuppu lehe allosas. 

Delete

Hea teada!

Kogu selle aja, mil õpilane lahendab Opiqus ülesandeid, on teises aknas avatud ka eKool. 

Õpetajale oluline teada kui õpilased kasutavad Opiqus õppematerjale:

 1. Õpilasel ei ole vaja lisada oma Opiqu kasutajat, ta saab logida eKooli kasutajaga või kasutada ülesanded olevat püsilinki, et kohe ülesande lahendamisele saada.
 2. Kui õpilasel on oma Opiqu kasutaja ja sellega seotud e-posti aadress on erinev eKoolis omast, siis tal ei ole juurdepääsu oma päevikutega seotud Opiqu materjalidele.
 3. Päevikutes osalevaid õpilasi uuendatakse iga kord, kui õpetaja avab oma päevikust lingi Opiqule - kui õpilane täna arvata päevikust välja, siis peale päevikus olevate õpilaste uuendamist ta enam neid materjale ei näe
 4. Õpetaja teeb lastele Opiqu keskkonda pääsemise lihtsamaks, kui ta lisab ülesande Opiqus. Ülesanne saab automaatselt kaasa püsilingi, mis on  vajutatav ülesannete juurest ja kiirviidetest. Kui õpilane on eKooli sisse loginud, siis avatakse kohe teises aknas Opiq, kus õpilane saab logida oma eKooli kasutajaga ning suundub enda Opiqu töölauale.

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse, kuidas õpetaja saab Opiqu siduda eKooli päevikuga ja ülesannet jagada.

Kokkuvõte

Opiq on seda kasutavatele õpetajatele suurepärane võimalus mitmekesistada õpilastele antavaid ülesandeid ja lihtsustada ise-enda tööd nende üle vaatamisel ja hindamisel.