Eelmiste vestluste protokollid

Delete

Pane tähele!

Iga arenguvestluse protokolli avamine logitakse automaatselt. Logi muuta, kustutada ei saa. See on nähtav klassijuhatajale, õpilasele, tema vanematele. 

Eelmiste aastate protokollide vaatamiseks on klassijuhatajal kolm võimalust:

1. otsida see õpilane Arenguvestluste moodulis klassi nimekirjast; vajutus õpilase nimel avab detailvaate, kus kirjas kõik eelmiste arenguvestluste ajad, läbi viinud õpetajad ja ikoonid protokolli ja protokolli vaatamise logi avamiseks. 

2. Avada galeriist (kooli lehel) õpilase kaart ja sealt Arenguvestluste aken.Avatakse lapse ja vanema lehel olevaga sarnane aken. 

avatakse kõigi koolis toimunud arenguvestluste ülevaade. Protokolli saab avada. 

3. Avades Aruanded -> Arenguvestlus -> Õpilase arengu aruanne

Õpilase arengu aruande teemal loe rohkem juhendis "Arenguvestluse aruanded"