Eelmiste vestluste protokollid


Delete

Hea teada

Iga arenguvestluse protokolli avamine logitakse automaatselt. Logi muuta, kustutada ei saa. See on nähtav klassijuhatajale, õpilasele, team vanematele. 

Eelmiste aastate protokollide vaatamiseks on klassijuhatajal kolm võimalust:

1. otsida see õpilane Arenguvestluste moodulis klassi nimekirjast; vajutus õpilase nimel avab detailvaate, kus kirjas kõik eelmiste arenguvestluste ajad, läbi viinud õpetajad ja ikoonid protokolli ja protokolli vaatamise logi avamiseks. 

2. Avada galeriist (kooli lehel) õpilase kaart ja sealt Arenguvestluste aken.Avatakse lapse ja vanema lehel olevaga sarnane aken. 

avatakse kõigi koolis toimunud arenguvestluste ülevaade. Protokolli saab avada.