Puudumiste ülevaade ja põhjuste lisamine

Sissejuhatus

Puudumistest ülevaate saamiseks ja nende põhjendamiseks on peamine töövahend klassi puudumiste päevik. Koolis tegeleb puudumiste jälgimise ning põhjendamisega peamiselt klassijuhataja. Artiklis selgitatakse nii vanema saadetud tõendi põhjendamist kui ka põhjuse lisamist ilma tõendita. 

Puudumiste päevik

Puudumistest ülevaate saamiseks ja nende põhjendamiseks leiab klassijuhataja puudumiste päeviku Kooli lehelt Minu klassid. Päeviku ikooni juures olev oranžis ringis number näitab käsitlemata puudumistõendite arvu.

Kooli lehel: Minu klassid

Puudumiste päevik korjab kokku klassi puudumised. Puudumiste päevik koosneb:

 • Päis filtritega:
  • Perioodi valik: trimestrid või õppeaasta
  • Näita käsitlemata puudmisi - lisades märkeruutu linnukese, kuvatakse klassijuhatajale ainult need puudumised, mida ta veel ei ole põhjendanud.

Puudumiste päevik

 • Tabel õpilaste nimekirja ja kuupäevadega. Iga päeva lahter on jagatud nii mitmeks osaks, kui suur on päeva sisse kantud suurim tunni number.
 • Õpilase nime taga olev hüüumärk kollases kolmnurgas tähendab, et on saabunud puudumistõend, mida klassijuhataja ei ole jõudnud veel üle vaadata. 
 • Puudumise ruudule liikudes kuvatakse kiirinfo: näidatakse puudumise põhjuse liiki, õppeaine ning õpetaja nime, kes puudumise sisestas.

Puudumiste päevik: puudumise kuvatav info

Tabeli värvikoodid:

 • kollane ruut - põhjuseta hilinemine
 • roheline ruut - põhjusega puudumine
 • punane ruut - põhjuseta puudumine

Kui tabelis mõni ruut vilgub - selle tunni numbriga on päevas sisse kantud kaks või rohkem tundi ja õpilane on märgitud neist mõlemast puudujaks.

Ruudul vajutades näidatakse probleemi tekitanud tunnid ja õpetajad. Nii on lihtsam paluda eksinud kolleegil oma tunni number päevas ära muuta - tunni numbri saab muuta ära päeviku all olevast tunnikirjelduste listist märkeruudul vajutades. Tunni kuupäeva muutmine on töömahukam. 

Tunninumbriga päevas sisestatud topelt puudumisi

Puudumise põhjuste lisamine

Puudumiste päevikust õpilase nimel vajutades avaneb õpilase kaart. Klassijuhataja näeb lapse puudumiste ja märkamiste detailvaatet ning saabunud puudumistõendeid. 

Klassijuhataja kinnitab saadud puudumistõendi vajutades Lisa puudumise põhjus või selle kinniatmisest keelduda vajutades Lükka puudumistõend tagasi. Tõendil on näha selle saatnud vanema nimi, sisestatud põhjendatud puudumise algus ja lõpp ning sisestatud põhjus. 

Õpilase kaardilt puudumiste detaile ülevaade

Puudumistõendi kinnitamisel avaneb vorm Puudumise põhjus, kus saab muuta seal olevaid kuupäevi ja lapsevanema sisestatud põhjenduse teksti Lisainfo ning lisada vajadusel tunni numbrid ja kooli klassifikaatori alusel valida loetelust Tüüp puudumise põhjus. Salvesta kinnitab lisatud puudumise põhjuse.

Puudumise põhjuse lisamine

Delete

Pikema puudumise põhjendamine

Pikemad kui 30 päevast puudumise põhjust sisestada ei saa.

Puudumise maksimaalne pikkus

Kui klassijuhataja puudumistõendit ei kinnita, saab Lükka puudumistõend tagasi vormilt lisada oma selgituse, miks seda tõendit kinnitada ei saanud. Lapsevanem näeb nii tõendi tagasi lükkamist kui ka lisatud selgitust. Tagasi lükatud tõend jääb nähtavaks puudumiste päeviku õpilase kaardil ja lapsevanemale uudisvoos. 

Kui põhjenduse ajavahemikus on juba puudumise põhjendus, saab klassijuhataja vastav hoiatuse ja saab kontrollida vajutades  Näita puudumiste põhjused, milline põhjendus tema poolt juba sisestatud on.

Puudumise põhjuse lisamine juba põhjendatud perioodile

Nii õpilase kaardil, ainepäevikus kui ka puudumiste päevikus on ikoonide seas Puudumise põhjus

Õpilase kaardilt puudumise põhjuse lisamine

Avatakse Puudumise põhjus vorm, klassijuhataja saab lisada puudumise põhjuse ka siis, kui tõendit ei ole või see on saadetud eKooli väliselt, näiteks telefonitsi, e-kirjaga, paberil.

Puudumise põhjuse lisamine

Puudumise põhjendust on võimalik klassijuhatajal lisada ka mitmele õpilasele korraga. Selleks tuleb puudumistõendi koostamise aknas vajutada linnukest Lisa õpilased, avatakse õpilaste valiku vorm. 

Puudumise põhjuse lisamine mitmele õpilasele

Sisestatud põhjus kopeeritakse kõigile valitud õpilastele. Nii saate näiteks põhjendada grupi õpilaste viibimist ainetunni asemel proovis või võistlustel. 

Puudumisi saab põhjendada ning tõendeid kinnitada ka Klassid lehel. Avada tuleb klassi päeva tegevuste leht Puudutud tunde. Seal on võimalik kinnitada puudumistõendeid ja Lisada põhjuseid ka siis, kui tõendit ei ole.

Puudumiste põhjuste lisamine Klassi lehelt

Kokkuvõte

Puudumistest ülevaate saamiseks ja nende põhjendamiseks on peamine töövahend klassi puudumiste päevik. Artiklis selgitati nii vanema saadetud tõendi põhjendamist kui ka põhjuse lisamist ilma tõendita.