Õpilase detailne vaade ainepäevikus: märkused, arengukaardid, märkmed, dokumendid

Õpilase detailvaatesse on koondatud iga konkreetse õpilasega seotud tegevused ja info. Õpilast, kelle detailvaadet õpetaja vaatab, saab vahetada vajutades õpilase nimel klassi õpilaste nimekirjas, mis on kogu aeg vasakus veerus avatud. 

Õpilase detailvaade

Õpilase nimel vajutades avaneb tema kohta täpsemat infot koondav vaade:

  1. Selles päevikus lisatud hinded, puudumised, märkamised. Kui päevikus on lubatud individuaalsed ja grupitunnid, saab avada selle õpilase osaletud tundide nimekirja.
  2. Kujundava hindamise tunnistuse avamine ja täitmine; eelmiste perioodide alla kirjutatud tunnistuste vaatamine.
  3. Saate lisada õpilasele Märkamise. Märkamised võivad olla kiitused, teated, märkused. 
  4. Kui õpilasele on õpilase kaardil lisatud aineõpetajatega jagatud kooli dokumente, näete neid õpilase lehel Dokumendid ikoonil klikkides.  Lisatud dokumendile viitab päeviku nimekirjas õpilase nime taga olev murtud nurgaga paberilehe ikoon.
  5. Kui õpilasele on lisatud kooli märkmeid, saab neid avada Kooli märkmed ikooniga.
  6. avatud arengukaarte, on need näha sellel lehel. 
  7. Tagasi päeviku ruudustikku viib kollase ikoonist vaskul Kohakuti kaks isiku kujutist, mis asub päeviku ülemises paremas nurgas. 


Päeviku uudisvoog

Õpilase selle päeviku uudisvoog avaneb vaikimisi Hinded filtriga (s.o. aineõpetaja näeb esmalt avatud õpilase hindeid). Selles vaates ei ole kuvatud õpilase puudumised või märkused. Et vaadata kogu infot  tuleb valida filtrist kas Kõik või Distsipliin.

Filter Ainetunnid avab selle õpilase poolt osaletud tundide loetelu, kuvatud on ka need tunnid, kus õpilane pidi osalema, aga puudus. See filter ilmub päevikusse koos individuaalsete ja grupitundide sisse lülitamisega. Kuvatakse mitte ainult need tunnid, mille jaoks osalejaid valitakse, vaid ka need, kus osalesid kõik päeviku nimekirjas olijad. 

Kui koolis on kasutuses kujundava hindamise moodul, siis on alati ainepäevikus alati näha vastav ikoon. Kui päevik on detailvaate avamise ajal aktiveeritud Kujundava hindamise tunnistus (nagu pildil) ning selle õpilase tunnistus on veel alla kirjutamata, on uudisvoog poolitatud - osa sellest võtab enda alla kujundava hindamise tunnistuse täitmine.  Kujundava hindamise ikoonil vajutades avatakse sellel õppeaastal selles päevikus lisatud alla kirjutatud tunnistustele antud hinnangud; eelmised tunnistused on näha ka täitmisel oleva tunnistuse veeru allosas. 

Delete

Õpilase hinnang oma edukusele aines

Kui kujundava hindamise tunnistusele kogutakse päevikuga seotud grupis õpilase hinnang oma teadmistele ja oskustele, näeb aineõpetaja seda lisaks omapoolse hinnangule õpilase detailvaates kujundava hindamise tunnistuse veerus. Näha on veel alla kirjutamata tunnistuste ja alla kirjutatud tunnistustele lisatud õpilase hinnangud. 

Märkamised

Õpilasele märkamiste lisamiseks tuleb kasutada ikooni Märkamine. Märkus võib olla kas teade, kiitus või märkus. Selle päeviku märkamised kuvatakse õpilase uudisvoo Distsipliini filtris. Sama õpilase sama õpetaja teiste päevikute märkamisi ei kuvata. 

Delete

Märkamised

Märkamisi ei ole hea kasutada korraldusliku info edastamiseks. Saatke õpilastele päviku teade. Märkamised lisatakse nii klassijuhataja Märkamiste aruandesse kui ka hinnetelehele, seega võiks neid kasutada õpilase hea või parandamist vajava käitumise või teadmiste kodule teada andmiseks. 


Kui õpetaja on ka selle õpilase klassijuhataja, siis näeb ta ikooni puudumise põhjuse lisamiseks. Puudumistõendeid õpetaja vaates ainepäevikus ei näe.

Õpilasega seotud info üle aastate

Aineõpetaja näeb päevikus õpilase kaardile lisatud ja aineõpetajatega jagatud dokumente ja märkmeid ning saavad lisada infot tema individuaalse arengu kaardile. Dokumendi lisamisest õpilase kaardile annab märku päeviku nimekirjas kuvatud ikoonike.

Dokumentide ja märkmete nägemiseks peab nende lisaja (koolijuht, klassijuhataja, tugispetsialist) olema märkinud linnukese valikusse Nähtav aineõpetajatele. Sel juhul näevad seda märget või dokumenti KÕIK selle lapse õpetajad. Päevikus leiate need avades Kooli märkmed või Dokumendid. Aineõpetaja saab märkmeid ja dokumente ainult avada eelvaatesse ja faile alla laadida, seda ka juhul, kui ta on selle lapse klassijuhataja. Dokumentide lisamiseks tuleb klassijuhatajal avada õpilase kaart kas galeriist või Klassid lehelt.

Õpilase individuaalse arengu kaardi kaartide nimekirjas nägemiseks peab aineõpetajale olema antud luba kasvõi ühes sektsioonis infot lisada või vaadata. Kui mõnel kaardil sellist luba ei ole, kaarti Arengukaardid lehel õpetajale ei näidata. 

Õpilase arengukaardil saab aineõpetajate õigusi määrata nii, et õpetajad saavad sektsioone täiendada (omapoolse info õpilase arengu kohta lisada), aga ei näe sinna kirjutatut. Sellisel juhul näeb õpetaja vaid ise-anda sisestatud infot, aga kolleegide sisestatud tekste ei näe. 

Delete

Arengukaardi sissekande mustand

Peale uue sissekande lisamist õpilase individuaalse arengu kaardile saab selle salvestada mustandina. Tuleb meeles pidada, et kuni Te oma sisestatud infot ei ole avalikustanud, ei näe seda mitte keegi peale Teie enda. Avaldamata sissekanne eristub teistest taustavärviga. 

Kokkuvõte

Iga ainepäevikus oleva õpilase individuaalse infoga tegelemiseks peaks õpetaja avama õpilase detilvaate. Selles vaates õpilaste vahel liikumiseks kasutage päeviku nimekirja - iga õpilase nimel vajutamine avab selle õpilase info.