Punktipõhine hindamine ainepäevikus ja automaatne kokkuvõttev hinne

Punktipõhine hindamine ainepäevikus

Õpetajatel on võimalik eKooli päevikus lisada punktidel põhinevaid tulemusi, s.o. õpetaja ei lisa päevikusse mitte hindeid, vaid saavutatud punktisumma ning maksimaalselt võimaliku punktide arvu. Punktides tulemusi on võimalik lisada hindeliste ülesande/kontrolltööde või eksami hinde korral. 

Punktipõhine hindmine koos automaatse kokkuvõtva hindamisega on avatud koolidele, kellel on eKooli Põhipakett.

Pane tähele!

Punktipõhise hindamise sisselülitamiseks tuleb kooli eKooli administraatoril Klassifikaatorite alt hindeskeemidesse lisada punktipõhine hindamiskeem ja Õppekava alt hindeskeem siduda aine kursuse hindamisega.

 

Uue hindelise ülesande/kontrolltöö lisamiseks kasuta +(pluss) märki, mille leiad päeviku ülemises vasakpoolses nurgas (õpilaste nimekirja kohal). Rippmenüüs kuvatakse kõik selle päevikuga seotud ainekaardil märgitud võimalused. Vali nimekirjast Uus hindeline ülesanne/kontrolltöö.

Avaneb uue hindelise ülesande/kontrolltöö lisamise aken. Pikemalt juttu hindelise ülesande ja kontrolltöö lisamisest juhendis “Tunnid, kontrolltööd, kodutööd”. Punktipõhiselt hinnates lisa Maksimumpunktid lahtrisse numbritena.

Punktides hindamine toimub samalaadselt kui hinde lisamine kogu klassile. Pikemalt juttu hinnete lisamisest kogu klassile juhendis “Hinded ainepäevikus

Hindelise ülesande/kontrolltöö hinde lisamiseks vajuta päevikus veeru (tunni või kontrolltöö kuupäeval). Avaneb vorm hinnete ja kommentaaride sisestamiseks kogu klassile. Avanenud aknas lisa õpilastele nende saadud tulemus. 

Salvesta nuppu vajutades, ilmuvad sisestatud tulemused ainepäevikusse. Positiivsele tulemusele sooritatud töö punktid ilmuvad mustas kirjas ning negatiivsele tulemusele sooritatud töö punases.

Pane tähele!

Kui eKooli administraatori poolt on Klassifikaatorites Punktipõhise hindeskeemis ära märgitud Puuduliku hinde ülempiir ja Heade hinnete piir, siis ainepäevikus negatiivsed hinded kuvatakse punases toonis.

 

Automaatne kokkuvõttev hinne

Kui Klassifikaatorite alt on sisse lülitatud ka koondhinnete automaatne arvutamine on võimalik aasta ja/või perioodihindeid arvutada automaatselt sisestatud punktide põhjal.

Hea teada!

Automaatselt kokkuvõtvat hindamist saab sisse/välja lülitada eKooli administraator.

 

Et uue hindelise ülesande/kontrolltöö tulemus läheks arvesse kokkuvõtvate hinnete hulka, lisa hindelist ülesannet koostades linnuke märkeruutu Arvesta kokkuvõtva hinde hulka. 

 

Kui hinne on päevikusse lisatud, arvutab süsteem automaatselt punktide põhjal koondhinde ning lisab selle halli tooniga. Õpetaja ülesandeks jääb eKooli poolt lisatud hinne avalikustada. Selleks avada hinde lisamise aken kogu klassile (klõpsates perioodihinde veeru päisele) ja lisada linnukesed õpilaste ette ning vajutades Avalda valitud nupule.

Hea teada!

Kui õpetaja muudab mõnda arvesse läinud hindelist ülesannet (näiteks õpilane parandas mõne kontrolltöö), automaatselt muutub ka Automaatselt arvutatud hinde väärtus.

 

Peale avaldamist on vajalik teha veebilehe värskendamine. Uuesti päevikut avades on näha, et avaldatud perioodihinded kuvatakse päevikus musta tooniga.