Arenguvestluse aruanded

Arenguvestluste kohta koostatakse 4 aruannet. Need leiab Aruannete lehelt, Arenguvestluste grupist. 

Klasside vestluste statistika

Klassijuhataja saab esimese arvulise ülevaate oma klassi vestlustest staatuste järgi (kinnitatud, broneeritud, kutsutud perede arv) oma klassi vestluste leheküljelt. Koolijuhile avaneb klasside kokkuvõte selles aruandes. Iga klassi nimetusel vajutades avatakse klassi nimekiri ja on võimalik kinnitatud protokolle lugeda.  

Küsimustiku aruanne

Küsimustikesse kuuluvate küsimuste vastuste aruanne kas klasside kaupa või kogu kooli vastustest. Saab vaadata kõiki ükskõik millisel õppeaastal antud vastuseid.  

Tekstiliste küsimuste vastuseid näeb, kui vajutada lingil Näita vastuseid. Ühelgi vastusel ei ole juures vastaja nime ega klassi. 

Delete

Hea teada!

Vastuste aruandes on ainult kinnitatud protokollidega õpilaste vastused. Vastuseid klassijuhataja poolt lisatud küsimustele ei ole selles koondaruandes. 

Meeldetuletuste aruanne

Arenguvestluste ajal seotakse õpilase poolt seatud eesmärkidega erinevaid tegevusi kas õpilasele, klassijuhatajale, lapsevanematele. Klassijuhatajal on võimalik neist saada ülevaadet nii ise-enda tegevuse planeerimiseks kui ka teiste osaliste tegevuste jälgimiseks.  

Õpilase arengu aruanne

Õpilase arengu aruandesse kogutakse õpilase vastused erinevatel vestlustel. Iga vastuse juures on näha aasta, millal see vastus anti. 

Delete

Hea teada

Õpilase arengu aruanne on ainult klassijuhatajatele.