Sündmused ja otsused

Lehe kõigi õppimisega seotud (õppenõukogu) otsuste ja teiste dokumentidega leiate oma või oma lapse lehelt, vajutades uudisvoo kohal olevat filtrit Sündmused.

  1. Valige oma lapse leht
  2. Vajutage Sündmused
  3. Valige kooli nimetus. Kui lapse õpib mitmes koolis, on siin valida mitme kooli nimetused. 
  4. Avatakse kooli sündmuste aken. 

Sündmused on:

  • asus õppima koolis (võeti kooli vastu, kooli vastu võtmise, nimekirja kandmise otsus, tavaliselt koolijuhi käskkiri)
  • viidi üle järgmisse klassi (õppenõukogu otsus); siis lisandub viide lõpetatud klassi tunnistusele (Näita hindeid)
  • lõpetas kooli (õppenõukogu otsus)
  • vahetas õppekava (õppenõukogu otsus)
  • sai kiita / laita ja kõik muud juhtumid, mille kohta tehakse märkus koolis vastavaid tegevusi kasutades.