Piirang koduse ülesande sisestamise ajale

Küsimus

Sain järgmiseks päevaks kodust tööd sisestada olenemata kellaajast. Soovin, et saaksime ära määrata, mis on see hiliseim kellaaeg, mis ajani saab järgmiseks päevaks kodust tööd sisestada. Stuudiumis see võimalus on, kas ka eKoolis? Kui on, siis kuidas seda kellaaega sisestada saan?

Vastus

eKool ei piira õpetajate võimalusi oma koduseid töid lisada või muuta. Oleme kindlad, et õpetajad arutavad kodused ülesanded läbi õpilastega tunnis (need ei tule õpilastele üllatusena); ning lisavad need varakult, et ise õhtul puhata. Paljud koolid ja õpetajad kasutavad ülesannete hilisemat lisamist vahendina õpilaste vastutuse tõstmiseks - ülesanne kirjutatakse tunni lõpus päevikusse, eKooli kodune ülesanne on abivahend puudujatele ning lapsevanematele, kes saavad oma lapse üleskirjutust dešifreerida või selle täielikkust kontrollida. Sellise praktika korral ei ole ka "Internett oli maas" piisav vabandus ülesande tegemata jätmiseks. Ja kui õpetajal tõesti ongi netiühendusega probleem või peale tunde huviringid või mõni muu oluline tegevus, siis saab ta ülesande (mis tunnis läbi arutatud ja üles kirjutatud õpilaspäevikutesse) lisada ka kell 8 õhtul. 

Kuidas siis õpetajaid suunata ülesandeid õigel ajal (piisavalt varakult) lisama? eKool näitab nii õpetajale endale, kooli juhtkonnale kui ka õpilastele/lapsevanematele aega, millal ülesanne lisati ning ka seda, kui ülesannet on hiljem muudetud ja millal viimane muudatus oli. Õpetaja (ja koolijuht) näeb seda aega päevikus

Õpilase ja lapsevanema jaoks kuvatakse ülesande lisamise ja muutmise aega Ülesanded aknas, selle detailvaates

Muutmise näitamine tuli "elust enesest" - juhtus, et õpetaja lisas 3 päeva varem kontrolltöö tühjalt ja eelmisel õhtul enne tööd täitis selle sisuga, mis tuli õpilastele üllatusena. Juhtub. 

Nii on õpilastel ja vanematel piisav info, et mõne õpetaja ülesannete lisamise harjumuste osas kooli juhtkonna poole pöörduda ja enamasti saavad sellised olukorrad ka lahendatud.