Kujundava hindamise tunnistuse täitmise jälgimine ja tunnistuse muutmine

Kujundava hindamise tunnistuse vaade klassijuhatajale annab reaalajas ülevaate sellest, mis tunnistuste täitmisel toimub. 

  1. Tunnistuse koostamise sammud
  2. Muuda tunnistuse nimetust ja allakirjutajaid; lisada tunnistusele gruppe
  3. Ava tunnistuse mall, et kontrollida seadeid, siduda päevikuid gruppidega või lõpetada gruppide seoseid
  4. Täitmise edenemine. Täidetud grupid ja kokku täitmisele määratud grupid erinevate rollide lõikes. 
  5. Eelvaade avab tunnistuse klassijuhatajale muutmiseks ja üle vaatamiseks.
  6. Kodule täitmiseks määratud tühja tunnistuse trükkimine. 

Tunnistus tagasi mustandiks

Kui tunnistus ei ole veel kodule täitmiseks avatud, siis saab klassijuhataja viia avaldatud tunnistuse tagasi mustandi staatusesse. Seda võib olla vaja, kui tunnistusel avastatakse peale avaldamist vead - on liigsed laused; osa lauseid või gruppe puudu; ei ole seotud kodu tagasisidega klassijuhataja soovitud viisil. Kuni:

  • mitte ühtegi selle klassi tunnistust ei ole allkirjastatud ega 
  • tunnistus ei ole avatud kodule täitmiseks 

saab kasutada õpilaste nimekirja all olevat nuppu Tagasi mustandiks

Kui kasvõi üks õpetaja on kasvõi ühele õpilasele koostanud hinnangu, siis saab klassijuhataja hoiatuse - kõik õpetajate sisendid kustutatakse. Kui ta on sellega nõus, siis viiakse tunnistus tagasi mustandi staatuse ja on täies ulatuses muudetav. 

Delete

Pane tähele!

Kui tunnistus on juba kodule avatud täitmiseks, siis seda enam mustandiks tagasi viia ei saa. 

Delete

Hea teada!

Kui tunnistus on väga valesti koostatud ja avatud kodule, siis on kõige mõistlikum see jätta nii nagu on, nimetada ümber näiteks "Vale tunnistus, mitte täita". Lisada uus, korrektne tunnistus, anda see täitmiseks ja alla kirjutada.

 Allkirjata tunnistused kustuvad õppeaasta lõpul. 

Muuta gruppe ja nende seost päevikutega.

Kui tunnistust täites leitakse, et mõni grupp on puudu, peaks klikkima märkeruudul (2), avatakse tunnistuse seadete aken. 

Valikus on need selle klassi grupid, mida veel sellele tunnistusele lisatud ei ole. Peale grupi märkimist ja Salvestamist on grupp tunnistusele lisatud. 

Kui tunnistust täites leitakse, et mõnel grupil puudub seos vajaliku päevikuga või on seos ekslik, siis saab sidet muua vajutades tunnistuse nimetuse real nuppu Mall (3)

Mallist näeb, kuidas on igale grupile määratud kodu poolne hindamine ja milliste päevikutega on grupid seotud. Seoseid päevikutega saab muuta - lisada või eemaldada. Märkeruudul vajutus avab lisavormi päevikutega seose lisamiseks või muutmiseks

Delete

Hoiatus

Gruppide seost päevikutega saab muuta ainult seni, kuni tunnistus ei ole avatud kodule täitmiseks (on avatud õpetajatele). Kui kodule on tunnistus avatud, siis gruppe päevikutega enam siduda või seost muuta ei saa. 

Tunnistuste sisuline täiendamine ja parandamine

Avaldatud tunnistuse tabelis on iga õpilase real näha õpetajate tunnistuse täitmise edenemine - mitmele grupile peavad aineõpetajad hinnanguid andma ja mitmele on see juba antud. Vajutus lingil Eelvaade avab õpilase tunnistuse. 

Õpetaja sisendi täiendamiseks ja muutmiseks tuleb vajutada nupul Muuda grupi nimetuse real. Iga gruppi muudetakse ja täiendatakse eraldi. 

Tunnistuse eelvaate avamine annab klassijuhatajale võimaluse olemasolevat sisu vaadata. Igale aineõpetaja antud hinnangutele saab klassijuhataja lisada ka oma hinnangud ja kommentaari. Lausete valikuga tunnistusel saab teha valiku grupi lausetest, osaoskustega tunnistusel lisada omapoolse arvamuse iga õpitulemuse kohta. Lisamise lõpetab vajutus nupule Salvesta

Õpetaja sisendi täiendamiseks ja muutmiseks tuleb vajutada nupul Muuda grupi nimetuse real. Iga gruppi muudetakse ja täiendatakse eraldi. 

Õpilaste hinnanguid saab klassijuhataja lisada (näiteks kui õpilasel ei ole eKooli kasutajat ja ta on oma hinnangud andnud õpetajale paberil). Selleks on tal õpilase nimega veerg või kommentaari väli olemas. 

Kui grupp ei ole päevikuga seotud, siis lisab hinnangud ja kommentaarid ainult klassijuhataja. 

Koolijuht jälgib tunnistuste täitmist

Sarnaselt klassijuhatajale saab koolijuht avada avaldatud tunnistuse täitmise jälgimiseks iga klassi tunnistuste listi. Tegevused on sarnased klassijuhataja omadele, tunnistuste täiendamine ei ole võimalik. 

Delete

Pane tähele!

Kuna koolijuhil on õigus tunnistusi lisada, siis saab ta kasutada mallide muutmist, tagasi mustandiks võtmist, tühja tunnistuse trükkimist kodule. Koolijuht ei saa muuta tunnistuse sisu.