Klassijuhataja aastalõpp

 1. Õpilastele lisatakse Aasta käitumise ja hoolsuse hinded. Pidage meeles, et käitumise-hoolsuse hinnete kommentaarid kantakse tunnistusele märkmetena. Eelnevate aastate käitumise ja hoolsuse hindeid tagant järgi lisada ei saa!
 2. Õpilastele lisatakse järgmisse klassi üle viimise Õppenõukogu otsus. Seda saab teha klassijuhataja kogu klassile korraga Otsused aknast.
 3. Klassijuhataja sisestab õppenõukogu otsuse nendele õpilastele, kes jäävad suvetööle või mingil muul viisil ei lõpeta veel klassi Otsused lehelt.
 4. Õpilastele trükitakse tunnistused. Tähele tuleb panna, et juba järgmisse õppeaastasse üle viidud õpilaste tunnistused (ja kõik muud aruanded) saate kätte, kui valite mitte Aktiivsed vaid Endised õpilased.
 5. Klassijuhatajad tegelevad õppeaasta aruandlusega. Kasutusaktiivsuse aruanne ei sõltu õppeaastast. Ülejäänud aruannetest tuleks teha kokkuvõte enne õppeaasta vahetumist (kui kool seda vajalikuks peab).
  1. Kõik puudumiste kokkuvõtted oma klassi kohta (nt. liigiti) - trükkida nt. *.pdf formaati või kopeerida tabeltöötlusesse.
  2. Puudulike hinnete aruanne (veel alles jäänud võlgnevused)
  3. Kokkuvõtvate hinnete aruandeid ja hinnetelehti saate koostada kuni õppeaasta arhiivi kandmiseni. Peale õppeaasta lõppu saab neid aruandeid kätte koolijuht.
  4. Hinnete statistika
  5. Klassipäeviku lisaaruanded - õpilaste andmete aruanne, võib-olla ka märkuste aruanne ja õppenõukogu otsused.
  6. Õppetegevus päevikute kaupa on tellitav aruanne jooksvate hinnete ja puudumiste kohta ja saadud *.html faili saab eKoolist välja salvestada ning vaadata ka siis, kui klass on üle kantud.
  7. Klassi kokkuvõtte kokkuvõtvate hinnete kohta saab oma arvutisse salvestamiseks nt *.pdf faili trükkida. See aruanne ei toimi siis, kui klass on üle viidud järgmisse õppeaastasse.
  8. Õppeedukuse aruanne
 6. Kui on soov trükkida välja õpilaste andmete aruanne (näiteks on vaja suve jooksul teda oma järgmisse klassi üle viidud õpilaste vanemate kontaktandmeid) siis tuleks seda teha enne klassi üle viimist.
 7. Õpilasraamat täidetakse lõppeva aasta hinnetega automaatselt. Koolist lahkunud õpilastele saab välja trükkida õpilasraamatu lehe.
 8. Õpilased viib administraator üle järgmisse klassi.
 9. Eelmise õppeaasta klassijuhataja roll lõpetab kehtivuse koos õppeaastaga. Klassijuhataja on seotud konkreetse õppeaastaga, seega saab kooli administraator uued rollid lisada, aga kehtima hakkavad need 1. septembri hommikul (ehk uue õppeaasta esimesel päeval).
 10. 1. septembri hommikul on kadunud eelmise aasta klassi hinnete ja puudumiste päevikud. Asemel on uue klassi (Teie selle aasta klassi) omad.