Õpetaja aastalõpp

Delete

Hea teada

Õppeaasta lõppeb ametlikult 31.08. Seni on ka koolides tavaliselt kestmas eelmine õppeaasta ja uus õppeaasta algab 1.09. Koolid võivad sõlmida kokkuleppeid ja alustada õppeaastat varem. 

  1. Kui õpetaja on kanded oma päevikusse lõpetanud, siis ta Lukustab päeviku. Päeviku ikoonile lisatakse pisike tabalukk ja selles päevikus enam muudatusi teha ei saa. Nii saab ka kooli juhtkond ülevaate, millisel õpetajal mis klassi või kursusega töö veel käimas on. Lukustatud päevikuid näeb eraldi aruandes.
  2. Gümnaasiumi õpetajad saavad lisada lõpupäevikust Kooliastmehinded  (kooli lehe Õppekavade sektsioonist). Enne lõpuhinde lisamist lukustab õpetaja oma päevikud, mille hinded lõpuhinde jaoks arvesse lähevad. Lisaks kooliastme hindele saab määrata, milline kursuste arv saadetakse EHISe lõputunnistuste registrisse.
  3. Põhikooli õpilased saavad Aastahinded. Aastahinde lisamise võimalus tuleb märkida ainekaardile - linnuke vastavasse lahtrisse.
  4. Osa õpilasi teevad eksameid ja saavad Eksamihinded - tuleb märkida ainekaardile, et ka eksamihinnet saab päevikusse lisada.
  5. Osa õpilasi jääb Täiendavale õppetööle - nende osas kas jätkatakse ainepäevikus või avab kool uue päeviku suvetöö rühmale. Kool otsustab, kas suvetöö eest saadakse perioodihinne või muudetakse ainult aastahinnet.
  6. Õpetajaga tööga seotud Aruanded saab teha nii õpetaja ise kui ka kooli juhtkond. Need aruanded on seotud õppeaastaga, seega tuleks vajalik info eKoolist välja korjata, näiteks koormuse aruanne. Erandiks on tunnikirjelduste aruanne, mis päevikute arhiveerimisel uuesti kättesaadavaks saab.
  7. Õpetaja näeb oma uue õppeaasta päevikuid uue aasta esimesel päeval. Õpetajatele vastu tulles näidatakse neile eelmise õppeaasta lukustamata päevikuid - seega saab hindeid muuta ja lisada. Et segavatest päevikutest lahti saada tuleb nad lihtsalt lukku panna.
  8. Kui kool on seda lubanud, siis saab Õpetaja lisab ainepäeviku.