Kujundava hindamise tunnistus õpilasele ja lapsevanemale

Kodu (õpilane ja lapsevanem) saab tunnistust täita, kui klassijuhataja on tunnistuse kodule avanud. Oluline on meeles pidada, et kodu ei näe õpetajate sisendit enne kui tunnistus on allkirjastatud. 

Iga klassijuhataja valib ise aja, millal tema klassi õpilased ja lapsevanemad võiksid alustada tunnistustele oma hinnangute lisamist. Sellekohane teade ilmub nii lapsele ja lapsevanemale uudisvoogu kui ka saadetakse neile e-kirjaga kõigile eKoolis teada olevatele e-posti aadressidele. 

 

Hea teada!

Info kujundava hindamise tunnistuse täitmise kohta ja võimalus tunnistust täita on ainult eKooli veebiversioonis. mKoolis teadet ei saa ja tunnistust täita ei ole võimalik.

 

Uudisvoos olevale teatele on lisatud link õpilase Hinded ja Kujundav hindamine aknale, kus täiendamist ootav tunnistus asub. Tunnistuse leiab ka minnes Õpilase lehelt -> Hinded aknasse -> ja avades sealt Kujundava hindamise tunnistuste nimekirja. 

Iga tunnistuse nimetuse taga on selle staatus. Kujundava hindamise tunnistuse staatused kodule on: 

  • aktiivne - tunnistus on koostatud, õpetajatele avaldatud; kodu näeb hinnatavaid oskusi vajutades lingile Eelvaade/printimine
  • avatud kodule - kodu saab tunnistust täiendada, vastavalt kooli seatud tingimustele; tunnistuse täiendamise avab vajus lingile Sisesta oma hinnangud.
  • allkirjastatud - tunnistus on valmis, dokumendi saab avada. Näha on kõigi osapoolte hinnangud ja kommentaarid. Kodu näeb tunnistust vajutades lingile Eelvaade/printimine.

Peale lingi vajutamist avaneb kujundava hindamise tunnistuse eelvaade, kus olenevalt selle staatusest ja kooli seatud tingimustest on näha kas: 

  • aktiivne - hinnatavad ained (või õpioskused, käitumine vms) ja nende osaoskused (hinnatavad kriteeriumid). Seda tühja tunnistust saab välja trükkida, aga ei saa eKoolis täiendada. 
  • avatud kodule - hinnatavad ained või õpioskused koos võimalusega lisada oma kommentaar või hinnang. Selleks tuleb vajutada nupule Muuda ja avatakse kommentaari lisamise väli. 
  • allkirjastatud - kodu näeb täidetud tunnistust ja saab seda printida. 

Kujundavat hindamist on võimalik koolidel eKoolis läbi viia:

Lausete valikuga tunnistus

Kodu näeb hinnatavaid oskusi vajutades lingile Eelvaade/printimine. Eraldi teavitust tunnistuse avamise kohta ei saadeta. Lausete valikuga tunnistuse jaoks avatakse hinnatavate ainete nimekiri. 

Kui tunnistus on avatud kodule täiendamiseks (saadud on vastav teavitus) ja tunnistuse real on märge Sisesta oma hinnangud, siis kuvatakse õpilasele oma  kommentaari lisamise võimalus:

Lapsevanematele kuvatakse kommentaari lisamise väli. 

Kui tunnistus on alla kirjutatud, siis on selle real taas Eelvaade/printimine. Sellel vajutamine avab uues aknas tunnistuse koos õpetajate hinnangutega. 

 
 

Osaoskustega tunnistus

Kodu näeb hinnatavaid oskusi vajutades lingile Eelvaade/printimine. Eraldi teavitust tunnistuse avamise kohta ei saadeta. Osaoskustega tunnistuse jaoks avatakse hinnatavate osaoskuste nimekiri. 

Kui tunnistus on avatud kodule täiendamiseks (saadud on vastav teavitus) ja tunnistuse real on märge Sisesta oma hinnangud, siis kuvatakse õpilasele oma õpitulemustele hinnangu andmise ja kommentaari lisamise võimalus:

Lapsevanemal ei ole võimalik osaoskusi hinnata, neile kuvatakse kommentaari lisamise väli. 

Samasugune vaade avaneb, kui õpilasel on ainult kommentaari lisamise, mitte õpioskuste hindamise õigus. 

Kui tunnistus on alla kirjutatud, siis on selle real taas Eelvaade/printimine. Sellel vajutamine avab uues aknas tunnistuse koos õpetajate hinnangutega. 

 
 

Eelmiste aastate tunnistused

Õpilase lehel Hinded vaates on Kujundava hindamise tunnistuse lehe alguses õppeaastate valik. Kui valite Kõik, siis näete kõiki Teie lapse kohta koostatud tunnistusi. 

Tunnistuse avab klikk lingil Eelvaade/Printimine.