Klassid leht

Klassid leht avaneb kooli lehe menüüst. Klassijuhatajale on avatud tema klass.

Delete

Hea teada!

Kui lehte vaatab koolijuht või on klassijuhatajal mitu klassi, siis on lehe alguses klasside valik. 

Klassi lehe sektsioonid on: 

 1. Klasside valik
 2. Galerii: Klassi õpilased - õpilasel vajutades avatakse Õpilase kaart. Kaardil näeb õpilase uudisvoogu ning ülesandeid täpselt samas vaates nagu seda näevad õpilane ja lapsevanem. Lisada märkusi ja puudumistõendeid, avada ja täiendada õpilasraamatut, vaadata eelmiste aastate arenguvestlusi, avada õpilase profiil, et muuta tema andmeid, näha vanemate andmeid, lisada õpilasele dokumente ja märkmeid.
 3. Klassi päevikute valik sarnaselt kooli lehel olevale päevikute valikule. Siin on kokku toodud Klassi ainepäevikud ning hinnete ja puudumiste päevikud. Klassijuhataja kui aineõpetaja päevikutel on ikoon kollane.
 4. RIKS side - klassijuhataja näeb oma klassi laenutusi raamatukogust. On avatud Põhipaketti kasutavatele koolidele. 
 5. Klassi Ülesannete kalender - võimalus näha klassi kõiki koduseid ülesandeid ja kontrolltöid. 

Klassid lehe allosas on klassi Sündmuste päevavaade. Klassi päevasündmused (ülesanded, sisse kantud tunnid, puudumised, teated) on toodud päevade kaupa. Tabeli päises on kuupäevade kerimise nupud. Valiku saab teha ka kalendrit kasutades. 

 • Ülesanded - näidatud on valitud kuupäeva tähtajaga olevad ülesanded: 
  1. Kuvatakse koduse ülesande aine, teema ja kes ning mitu päeva tagasi selle lisas.
  2. Kui tegu on kontrolltööga, on ülesande tüübiks Kontrolltöö või Ülesanne.
  3. Kui ülesanne on antud osale õpilastest või individuaalselt, kuvatakse õpilaste nimed, kes selle said.
  4. Kui ülesandele on lisatud fail(id) - on see näha ja avatav.  
  5. Kontrolltöö real kuvatakse sisse kantud hinnete statistika - kui palju on positiivseid hindeid ja mitu puudulikku hinnet saadi.
 • Ainetunnid - kuvatakse valitud kuupäeva kohta sisse kantud ainetunnid: 
  1. Tunnid on järjestatud tunni numbri järgi, sama numbriga saab olla mitu tundi. nende toimumise tund (õpetaja lisatud tunni järjenumbri alusel) ja tunni alguse ja lõpu aeg (kooli tunniplaanis seatud aegade järgi).
  2. Näidatud on aine (mille tund on), õpetaja, kes tunni sisse kandis ning tunni teema ja tunnikirjeldus
  3. Kui tunnis saadi hindeid, kuvatakse sisse kantud hinnete statistika - kui palju on positiivseid hindeid (rohelised) ja mitu puudulikku hinnet (punasega) saadi.
  4. Iga tunni jaoks on näidatud kohal olnud (rohelisega) ja puudunud õpilaste arv, puudunud õpilaste arv on punase numbriga, hoolimata sellest, kas tegu oli põhjusega või põhjuseta puudumisega.
 • Puudumised - kuvatakse valitud kuupäeval puudunud õpilased ja nende selle päeva sisse kantud tundidest toimunud puudumiste põhjused. Tabeli veergudes on ainetunni number päevas ja aine. 
  1. Õpilase nime taga oleval ümbrikul vajutades kuvatakse õpilase vanemate nimed ja kontaktandmed. 
  2. Kui õpilase kohta on olemas veel kinnitamata puudumistõend, on selle kohta märge olemas ja võimalik on tõend kohe kinnitada.
  3. Põhjuseta puudumisega õpilase real on võimalus lisada kohe puudmisele põhjus kasutades linki +Lisa põhjus.
 • Teated - näitab klassi selle päeva märkusi ja päevikutest lisatud teateid. 

Kui mõnel õpilasel on sünnipäev, tuleb selle kohta märge. 

 • Koolisöök - kogub Koolikaarti kasutavate koolide jaoks kokku sööklas registreeritud söögikorrad.