Õpilase eemalviibimine

Kui õpilane on lühemat või pikemat aega õppetööst eemal - haiglas, kodus õppimas, pikemal reisil. Nüüd saab teda päevikus märgistada ja vältida talle puudumiste lisamist. Kui õpetaja avab päeviku, näeb ta eemalviibimise kohta märget õpilase detailvaates

Sellisele õpilasele saab lisada hindeid, ta näeb oma päevikute tunnikirjeldusi, materjale, koduseid ülesandeid. Õpetaja ei saa teda märkida puudujaks, vastav teade kuvatakse nii õpilase detailvaates:

kui ka kogu klassile hindeid/puudumisi lisades

Delete

Hea teada!

Eemalviibimisi lisab ja eemaldab ainult eKooli administraator. Kui õpilane on tegelikult taas aktiivselt osalemas, peaks pöörduma kolleegi poole, et õpilane taas aktiveerida.