Päeviku teated

Päevikust teadete saatmine kas kogu klassile või valitud õpilastele võimaldab saata korralduslikku infot. Märkused jäävad õpilase individuaalsete positiivsete või negatiivsete saavutuste kajastamiseks.

Delete

Päeviku teate adresseerimine ja saadetud teadete ajalugu

Teate saab saata iga päeviku kõigile või osadele õpilastele. Teade on õpilastele ja lapsevanematele nähtav 30 päeva. Õpetaja päevikus on see näha õppeaasta lõpuni. 


Päeviku teate saatmine

Teate saatmiseks vajutage iga päeviku all olevas infovoos Lisa teade. Teavituste info avab Näita teateid.

Teadete saatmise jaotuses saate:

 1. Avage päevikust saadetud teavitused klikkides Näita teateid ja peitke klikkides Peida teavitused.
 2. Uue teate saatmiseks vajutage Lisa teade.
 3. Teadete nimekirjas on eraldi mustandid (veel saatmata teated) ja saadetud teated. 
 4. Mustandi staatuses või saadetud teateid saab muuta, vajutades samal real olevat pliiatsiga märkeruutu 
 5. Teateid saab kustutada, vajutades samal real olevat prügikasti ikooni 
 6. Saadetud teadete nimekirjas all on kõik sellest päevikust saadetud teated. Saadetud teateid saate muuta pealkirja ja/või sisu - juhul kui on tegu Teie saadetud teatega.
Delete

Päeviku teate avaldamine

Teatele lisatakse alati teate koostanud õpetaja nimi. Teine õpetaja saab muuta oma kolleegi mustandi staatuses olevat teadet, aga mitte juba saadetud infot. Kuupäevaks jääb ka peale teate muutmist selle esimese saatmise ehk avaldamise kuupäev.  

Teate aken koosneb neljast osast:

 • teate Teema, pealkiri
 • Adressaadid ehk teate saajate valik
 • teade ise ehk teate Sisu
 • avaldamise otsus Salvesta mustandina või Saada teade või Katkesta


Saate teha õpilaste seast valiku (näiteks kui kõik õpilased ei saa seda teadet). Vaikimisi saavad teate KÕIK päeviku õpilased. Nende arv on näidatud Kokku on valitud 5 teate saajat.

 Nüüd on võimalik:

 • Vali kõik õpilased on vaikimisi
 • Eemaldada kõik valikud kui teate saajaks on ainult mõned õpilased
 • Ükshaaval õpilasi valides, kes saavad antud päeviku teate, tuleb õpilaste nime ees olevasse märkeruutu klikkida (eemaldage või lisage linnukesed).

Teate avaldamise osas on Teil õpetajana kaks valikut:

 • kas soovite veel pisut mõelda ja salvestate teate mustandina
 • kas saadate päeviku teate välja. Teade jõuab õpilase ja lapsevanema uudisvoogu.

Päeviku teated õpilasele, klassijuhatajale

Õpetaja näeb saadetud päeviku teateid selles päevikus, kust see saadeti. Saadetud teate real vajutades avatakse teate informatsioon: pealkiri, kes õpilastest teate said ning mis oli teate sisu. 

Klassijuhatajale kuvatakse klassi teated Klassid lehel, päevasündmuste kalendris

Õpilane ja lapsevanem näevad teateid uudivoos. Teated kuvatakse 30 päeva.

Kui õpetaja muudab teadet, lisatakse uudivoogu vastav info, eelmist teadet enam ei kuvata. 

Veebinari salvestust

Vaata veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestusest, kuidas õpetaja saab õpilastele päevikust teadet saata, seda muuta ja/või kustutada.


Kokkuvõtteks

Päeviku teate teel saab infot edastada kogu klassi või valitud õpilastele. Vajadusel saab õpetaja päeviku teateid muuta ja kustutada. Meeles peab pidama, et teade on õpilastele ja lapsevanematele uudisvoos nähtav vaid 30 päeva!