Kontrolltööde plaan

Kontrolltööde plaan aitab õpetajal ja kooli juhtkonnal planeerida läbiviidavaid kontrolltöid ning jaotada nii enda, kui ka õpilaste koormust ühtlasemalt. Nädala kaupa kuvatavas plaanis on toodud kooli kõigi klasside kõik kontrolltööks märgitud ülesanded. 

Kontrolltööde plaan

Kontrolltööde plaani leiate Tunniplaani menüüpunkti ühe valikuna.

Tabelis on kuvatud ainult nende klasside read, kellel on sellel nädalal kontrolltöö ja päeviku nimetus. Kui klass tabelist puudub, siis talle selleks nädalaks kontrolltöid ei ole (veel) planeeritud. Vajadusel saab tabelit kerida nädalate kaupa edasi ja tagasi.

Kui jääda hiirega mõnel kontrolltööl pikemalt peatuma, siis ilmub oluline lisainfo:

  • millal kontrolltöö lisati;
  • millal seda viimati muudeti ja
  • mitu õpilast sellest klassist selles päevikus (kontrolltöös) osaleb.
Delete

NB!

Kontrolltööd satuvad plaani ainult siis, kui päeviku moodustamisel on kasutatud eKooli poolt õpilastele lisatud klassi ja paralleeli süsteemiseid silte. Kui Teie lisatud kontrolltööd plaanis näha ei ole, pöörduge oma kooli eKooli administraatori poole!


Kontrolltöö lisamisel toimub andmete kontroll - kui lisatav töö on märgitud kontrolltööks (plaani lisatud) ja kui selles päevikus olevate õpilaste klassidel on selleks päevaks juba kontrolltöö(d) lisatud, siis saab õpetaja peale Salvesta vajutamist hoiatusakna koos lisatud tööde loeteluga (õpetaja ja päevik).

Nüüd on Teil kolm valikut:

  • aken ristist kinni panna - töö lisamine tühistatakse;
  • vajutada Katkesta - saate tagasi kontrolltöö lisamise aknasse ja saate vajadusel kuupäeva ära muuta;
  • vajutada Salvesta ja töö lisatakse soovitud päevaks (ning õpilased saavad mitmeks kontrolltööks valmistuda)

Kokkuvõte

Kontrolltööde plaan annab nii õpetajale kui ka õppejuhile võimaluse hoida silm peal õpilaste koormusel ning vältida mitme kontrolltöö sattumist samale päevale.