Õpiväljundite mapp

Projekti eesmärk on anda võimalus määratleda õpiväljundid iga kursuse jaoks, mida kool soovib koolis läbi viia. Õpiväljundite projekt võimaldab jälgida iga kursuse nimekirja ja tulemusi, mis on seejärel seotud kas kursuse või aastahindega, ning vaadata iga õpilase edusamme saavutatud või saavutamata tulemuste osas.

Seos eKooli Õppekavaga

Enne õpiväljundite mooduliga töö alustamist on vaja kõik eKoolis õigesti seadistada.

Asjad, millega alustada:

 1. Koolilehe loomine, et õppekava saaks määratleda
 2. Õppekava määratlemine. Tavalistel juhtudel on õppekava struktuuriks õppeainete ja kursuste määratlemine õppeainete all
 3. Kogu info lisamine konkreetsete ainekursuste kohta

Kui kõik need sammud on tehtud, siis peaks kogu õppekava kajastuma õpiväljundite rakendamises. Nimekirja vaates on näha kõik õppeained ja kursused, mis on määratletud õppeainete all. Samuti näitab kursuste olemasolevat õpiväljundite arvu.

Oluline teada!

Veenduge alati, et kõik eKoolis õppekava nimekirjas on õige, sest õpiväljundite kursuste nimekiri kajastab täpselt seda, mis on määratud eKooli õppekava lehel. Kui soovite teha muudatusi aine või kursusega, peate seda tegema Õppekava lehelt.

 

Töö õpiväljunditega

Kui õppekava on kindlaks määratud, saate edasi liikuda õpiväljundite töö juurde. Selleks avage Õpiväljundite mapp kooli lehelt + (pluss) märgi alt.

Kui avate õpiväljundid esimest korda, ei ole õpiväljundite kohta mingeid andmeid sisestatud. Selleks, et lisada õpiväljundit konkreetsele kursusele, klõpsake Halda väljundit ja saate alustada esimese õpiväljundi määratlemist.

Õpiväljundi loomine koosneb järgmistest osadest:

 • Pealkiri (kohustuslik)
 • Kirjeldus (valikuline)
 • Avaldamise lüliti (Saate luua väljundi ja mitte avaldada seda, kui soovite teha hiljem muudatusi)
 • Salvestada väljundit või katkestada tegevuse

Hea teada!

Kui õpiväljund on avaldatud, siis on see kursuse alla salvestatud kuni keegi selle kustutab või teeb muudatusi õpiväljundi sees.

 

Kui väljund on avaldatud, kuvatakse see ainekursuste loetelus. Seda saab igal ajal muuta, kustutada ja avaldamise tagasi võtta.

Kooli vaade õpilase õpiväljundite saavutamisest

Kui kõik õpiväljundid on määratletud, saab neid näha õpilaste ülevaates. Õpilaste ülevaade võimaldab jälgida väljundite saatust ja seda, kas väljund on saavutatud või mitte.

Oluline teada!

Õpilaste ülevaates kuvatakse ainult neid kursuseid, millega on õpilane seotud päeviku kaudu. Kui õpilasel puudub seos konkreetse kursuse päevikuga, siis ei kuvata seda ülevaates.

 

Väljundite tulemustel on 3 staatust:

 • Hinne ei ole lisatud
 • Arvestatud
 • Mitte arvestatud

Arvestatud ja Mitte arvestatud määratakse kindlaks kursuse päevikusse kantud kursuse- või aastahinde alusel. Kui kursuse- või aastahinne on positiivne, siis on õpilane läbinud selle kursuse koos kursuse õpiväljunditega. Kui õpilase tulemus kursusel on negatiivne, siis määratakse tulemuseks Mitte arvestatud. Kuni hinnete sisestamiseni on saatust Hinnet ei ole lisatud.

Õpiväljundite vaade ainepäevikus

Et õpiväljunditest oleks alati korralik ülevaade, on ka võimalus läbi päeviku näha selle kursuse õpiväljundeid. 

Siin on näiteks toodud “Matemaatika 10” kursus.
 

Vajutage nupule Õpiväljundid ja seejärel kuvatakse moodul koos kõigi määratletud õpiväljunditega, mis on listaud kursusele. Päeviku vaates saab väljundeid muuta, kustutada ja lisada uusi väljundeid.

Hea teada!

Läbi päeviku ei ole võimalik näha õpilaste saavutatud õpiväljundeid. Selleks tuleb navigeerida Kooli eKooli esilehele ja ava Õpiväljundite mapp. Päeviku kaudu on võimalik töötada ainult selle kursuse õpiväljunditega.

 

 

 • Õpilased ja lapsevanematel on ka võimalik näha õpitulemuste arengut
 • Mõlemal poole - kooli ja õpilastel/lapsevanematel on võimalik välja printida õpitulemuste kaarti koos kogu sisestatud teabe ja hinnete seisuga.
 • Kõik hinded loetakse arvestatud või mitte arvestatud vastavalt koolide hindamisskeemile.
   

Miks ma ei saa leia moodulit?

Antud moodulit on võimalik kasutada ainult nendel koolidel, kellel on tellitud Standardpaketi teenus. Kui koolil on soov võtta kasutusele Õpiväljundite moodulit, siis selleks võtke meiega ühendust contact.ekool.eu.