Õpetaja töökava kasutamine ainepäevikus

Et töökava teemasid päevikus tundide ja ülesannete sisestamiseks kasutada, tuleb see päeviku(te)ga siduda. Töökava seotakse ainepäevikuga Töökava muutmise aknast (loe edasi artiklist "Õpetaja töökava"). Üks töökava võib olla seotud mitme päevikuga, kuid iga päevikuga saab olla seotud vaid üks töökava - seega tuleb töökava vahetuseks esmalt eemaldada päeviku seos eelmise töökavaga ja alles siis lisada uus seos.

Pärast päeviku sidumist töökavaga on ainepäevikus uue ainetunni, koduse ülesande kui ka kontrolltöö lisamise ekraanil Vali töökavast.

Ainetunni lisamine töökavast

 • Ainetunni lisamise ekraanil on kuupäeva ja tunni numbri lisamise väljade järel nupp - Vali töökavast
  Ainetunni lisamine töökavast
 • Nupu vajutamisel avatakse töökava teemade loetelu.

 • Iga teema avamise järel avatakse selle teema alamteemade loetelu. Esitatud on alamteema nimetus ja kirjeldus

 • Alamteema valimine (vajutus kus iganes alamteemas) kannab alamteema teema tunni teemaks ja kirjelduse tunnikirjelduseks.
 • Uus valik muudab tunni teemat ja kirjeldust.

 • Tunni kannab päevikusse vajutus ükskõik millisel salvestamise valikul: Salvesta, Salvesta ja lisa hindeid, Salvesta ja lisa kodune ülesanne. Tunni lisamise katkestab vajutus Katkesta või tunni lisamise akna sulgemine. 


Koduse ülesande lisamine töökavast

 • Koduse ülesande lisamise ekraanil on ülesande teema lisamise välja järel nupp - Vali töökavast

 • Nupu vajutamisel avatakse töökava teemade loetelu.
 • Iga teema avamise järel avatakse selle teema alamteemadele lisatud koduste ülesannete loetelu, esitatud on ülesande tekst

 • Koduse ülesande valimine (vajutus kus iganes sellel) kannab valitud info koduse ülesande teemaks ja kirjelduseks.

 • Uus valik muudab ülesande kirjeldust.
 • Ülesande salvestab Salvesta valimine. 

Hindelise ülesande/kontrolltöö lisamine töökavast

 • Hindelise ülesande/kontrolltöö lisamise ekraanil on kontrolltöö teema lisamise välja järel nupp Vali töökavast
 • Nupu vajutamisel avatakse töökava teemade loetelu. Iga teema avamise järel avatakse selle teema kontrolltööde loetelu, esitatud on kontrolltöö teema ja kirjeldus
 • Kontrolltöö valimine (vajutus kus iganes kontrolltöös)kannab selle teema konrolltöö teemaks ja kirjelduse ülesande kirjelduseks.
 • Uus valik muudab ülesande teemat ja kirjeldust.

Delete

Hea teada:

Tunnikirjelduse, ülesande, kontrolltöö lisamisel lisatakse tekstidest koopia. Ükski hilisem muudatus või kustutamine töökavas ei muuda ainepäeviku sisu; muudatus päevikus ei muuda töökava. 

Ainepäeviku täitmine töökavaga seotud failist

Kui töökavale on lisatud fail, siis kuvatakse linki selle avamiseks kohe nupu Vali töökavast järgi. Lingile vajutus avab selle eraldi dokumendis.

Nii on võimalik kasutada mugavalt juba olemasolevat töökava, mida ei ole veel jõutud või soovitud eKooli töökavaks sisestada. Sellisel juhul piisab töökava lisamisel selle nimetuse täitmisest ja sidumisest päevikuga ning faili üles laadimisest. Edaspidi on päeviku täitmiseks töökavaga faili leidmine olulislet lihtsam.

Päevikust seotud töökava nägemine

Ainepäevikuga seotud töökava ja materjale näeb päeviku all olevas jaotuses <Näita töökava/materjale>.

Sealt saab töökava avada, aga mitte muuta seost päevikuga. Töökava seose eemaldamiseks või teise töökava sidumiseks tuleb minna Töökava/Materjalide lehele. Täpsemalt saab lugeda artiklist "Õpetaja töökava"

Kokkuvõte

Töökava annab õpetajale võimaluse enne õppeaasta või ainekursuse algust planeerida oma eelseisvat tööd ning jagada oma plaane õppejuhiga. Sama töökava saavad koos lisada, muuta ja kasutada kolleegid. Töökava koduga jagamiseks võib selle välja trükkida. 

Sama töökava saab kasutada üle aastate ja erinevates koolides.