Õpilasraamat kodule

Iga kool koostab iga õpilase kohta dokumendi, kust on võimalik leida infot õpilase kohta: õpilase ja lapsevanema kontaktandmeid, õpilase kooli sisseastumise ja lahkumise andmeid, õpilase õppimistulemusi, tunnustusi ja kooliastme lõputunnistusi. Õppekava all on nähtav eelnevate õppeaastate hindeid, vajadusel on võimalik täiendada/juurde lisada teise kooli hindeid kui õpilane vahetab kooli. Kui õpilane lahkub/lõpetab kooli, on võimalik eKoolist teha vastava õpilase väljavõte, et see edasi toimetada järgmisesse kooli. 

Kui eelenvatel aastatel on sissekandeid tehtud paberraamatusse siis eKooli kasutatavatel koolidel toimub see töö osaliselt autmatiseeritult (nt kokkuvõtvate hinnete lisandumine, tunnustuste kogumine, õppenõukogu otsused) ja õpilasel või vanemal eKoolist on võimalik õpilasraamat kätte saada kuni on eKoolis õpilasel kehtiv roll. Hiljem on võimalik pöörduda kooli poole ja sealt vajalik dokument küsida.

Hea teada!

Õpilasraamat kogub HTM määrusega nr. 52 ette nähtud info sama määrusega kinnitatud vormis.

 

Õpilasraamat on õpilase enda ja tema vanemate jaoks nähtav kui valida Lapse lehelt -> menüüst Õpilasraamat, kuvatakse vaid nende koolide õpilasraamatuid, kus õpilasel on kehtiv roll.

  • Õpilase isikuandmeteks on õpilase nimi, isikukood, mis leiate õpilasraamatu päisest. Õpilase number on kooli poolt sisestatav number. Ära on määratud ka sünnikoht ja kodune keel.
  • Vanemate kontaktid lisanduvad automaatselt kui vanem on saatnud koolile taotluse, et jälgida oma lapse õppeinfot. Kui vanem ei ole eKooli kasutaja - ei ole tal ligipääsu oma lapse õpilasraamatule, kuid koolil on võimalik lisada vanema nime ja rolli õpilase õpilasraamatusse.
  • Kajastub õpilase kooli astumise ja koolist lahkumise info, mis on kooli poolt sisestatud.
  • Õppekava alt on võimalik avada läbitud klasside kokkuvõtvad hinded. Iga õppekava jaoks on eraldi rida (Põhikool / Gümnaasium), lisaks õppekava nimetusele kuvatakse klassid, milles õpilane sellele õppekaval on õppinud. Näita hindeid kuvab iga õppekava hinnetelehe.
  • Tunnustused on kooli poolt sisestatavad ja õpilasel võib aastate jooksul koguneda mitu tunnustust.
  • Kooliastme lõputunnistused on samuti kooli poolt sisestav info.