Arengukaartide avamine, täitmine, printimine ja kustutamine

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Oluiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus - oleme sellele eKooli arengukaartide moodulit arendades suurt tähelepanu pööranud.

Arengukaartide mooduli esimeses etapis avasime kõigile koolidele vaikimisi arengukaardi malli kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart.

Arengukaardi lisamine/avamine

Õpilase arengukaardi lisamiseks/täitmiseks avage Õpilase kaart, mille leiate Klasside lehel galeriist või Kooli lehe galeriist.

Õpilase Profiili on lisatud uus leht Arengukaardid. Õpilase arengukaartide lehe avamisel võib olla ees tühi leht ja nupp Lisa uus kaart, mille vajutamise järel avatakse kooli arengukaardi mallide nimekiri.

Vajutage ekraanil olevale lingile Lisa uus kaart. Varuge aega - kaart lisatakse mõne hetke jooksul. Vajadusel saate sama malli põhjal koostada mitu kaarti.

Õpilase lehel kuvatakse uus arengukaart. Iga kaardi juures kuvatakse selle Viimase muutmise aeg.

Arengukaardi täitmine

Arengukaardi saate avada klikkides Arengukaardi nimetusel. 

Delete

Arengukaardi sisu

Kaardi alguses on õpilase andmed, mis tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel.

Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused on vastavalt mallis seatule.

Iga sektsiooni juures on kuvatud rollide õiguste info (kes saab sisestada või vaadata). Näiteks lisavad infot klassijuhatajal, koolijuhil, lapsega seotud tugi-spetsialistil. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.

Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja  Lisa vastus avab vastuse lisamise akna.

Vastus võib olla tekst, tabel või loetelu. Teksti kujundamise ikoonid on kuvatud teksti sisestamise välja kohal.

Tabeli lisamiseks tuleb valida selle veergude ja ridade arv. Võimalused tabeliga:

  • Järgmisesse lahtrisse saate liikuda Tab-klahvi vajutusega. 
  • Tabeli lahtrid pikenevad vastavalt sisendile.
  • Tabeli tööriistade abil on võimalik tabelit täiendada uute ridade või veergudega või üleliigsed kustutada. Samuti võimalik ka lahtreid lühendada omavahel või poolitada. 
  • Tabel salvestada nagu iga teinegi vastus.

Delete

Hea teada!

2022.a algusest on koolidel, kes kasutavad Põhipaketti, võimalik arengukaartide sissekannetele lisada faile. See on hea võimalus jagada tundliku teemaga faile ainult neile, kellel on nende nägemiseks õigused.

Failide lisamise võimaluse leiate arengukaardilt Valige failid. Faile saab lisada igale sissekandele mida Te koostate. Failide arv kaardi või sektsiooni kohta ei ole piiratud.

Vastuse saab Salvestada mustandina, mida näeb ainult autor. Salvestades avaldate info arengukaardil, seda näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu nägemiseks. 

Mustandi avadamiseks tuleb see muutmiseks avada ning peale muutmist kas avaldada või taas mustandina salvestada. Avamiseks klikkige  Muuda. Muutmiseks avatud vastust ning mustandit saab kustutada.

Arengukaartide printimine

Et õpilase arengukaardi edastada koolist välja, saate seda printida paberkandjale või salvestada *pdf-failiks.

Arengukaardi alguses on ikoon Prindi, mille vajutuse järel trükivalmis arengukaart printerisse saadetakse. Arengukaardile  lisatakse trükistiilid.

Printimise eelvaate aknas on võimalik valida, kas printimine, milleks valite printerite loetelust vastava printeri ja klikite nuppu Print või dokumenti salvestamine *pdf-failiks valige printerite loetelust Save as PDF ja klikkige nupul Save.

Õpilase arengukaarti saab teistele organisatsioonidele ja isikutele edasi anda ka lapsevanem. Samasugune ikoon on olemas lapsevanemal, lapse kaarti vaadates. Lapsevanemaid võib julgustada ise lapse kaarti välja trükkima ja edastama.

Arengukaardi kustutamine

Arengukaardi viimase elemendina on koolijuhil ja klassijuhatajal võimalus terve kaart kustutada. Sellks tuleb kasutada linki Kustuta arengukaart. Esitatakse kinnitav küsimus, jaatava vastuse korral kaart kustub. 

Delete

Pane tähele!

Kustutatud kaarti taastada ei ole võimalik.

Veebinari salvestus

Vaata veebinari "Arengukaardid eKoolis" (24.09.2020) salvestusest, kuidas avada õpilasele arengukaart, seda täita ja paberkandjale printida või salvestada *pdf-failiks.

Kokkuvõte

Arengukaartide mooduli eesmärk on pakkuda koolile lihtsalt hallatavat, kontrollitud juurdepääsudega ja turvalist keskkonda olulise info salvestamiseks. Kaardid on kasutuses üle aastate, õpilasele võib olla lisatud mitmeid kaarte. Kaartide kasutamine on õpetajatele ja klassijuhatajatele piisavalt lihtne ka ilma lisakoolituseta. 

Oluline on koolile teada oleva info jagamine vanematega. Arengukaarte näevad ainult vanemad, õpilastele neid ei näidata.