Arengukaartide ülevaade

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Oluline on tundlikku infot sisaldava andmekogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus - oleme sellele eKooli arengukaartide moodulit arendades suurt tähelepanu pööranud.

Arengukaartide mooduli esimeses etapis 2019 avati kõigile koolidele vaikimisi arengukaardi mall kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart. 2022.a algusest alates on arengukaardid osa Põhipaketist. 

Pane tähele!

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole contact.ekool.eu.

 

Arengukaartide kasutamiseks tutvu juhenditega:

Arengukaartide kasutamiseks vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.