Kontaktid Vestlustes

Artiklis antakse ülevaade, kellega Te vestleda saate, kuidas adressaate valida ja milliseid valikuid erinevate rollidega kasutajad teha saavad. 

Valikuga grupid või Kooligrupid

Esimene valik, mille Te peate oma uuele vestlusele adressaate valides tegema, on kontaktgrupi valik.

Valikuga gruppidest (Õpilased, Vanemad, Vanemad koos õpilastega; Isiklikud; Kooli personal; Õpetajad) saate teha adressaatide valiku ning kombineerida erinevaid gruppe. Näiteks kooli hoolekogu vestlusesse valida erinevate klasside õpilaste vanemaid ja lisada kooli juhtkonna liikmeid või tantsurühma vestlusesse või teadaandesse valida erinevate klasside õpilasi ja nende vanemaid. 

Kui klassi lisandub uusi õpilasi, kasutusõiguse saavad uued vanemad või klassist lahkub õpilasi, vanemaid, siis peab valikuga gruppide adressaadid muutma - lisama, eemaldama osalejaid. Seda saab teha iga vestluse administraator - selle lisaja või tema poolt nimetatud kasutaja. 

Delete

Hoiatus!

Valikuga gruppi peab vestluse avaja (administraator) ise haldama - koolist lahkunud liikmed eemaldama, uued liikmed lisama. 


Kooligrupid on moodustatud rollide järgi ja uuenevad automaatselt.  

Number iga grupi taga näitab, mitmele kasutajale selles grupis Teie teade saadetakse. Iga klassi kohta moodustatakse 3 kooligruppi: klassijuhatajad, vanemad, õpilased. Kui klassi tuleb uus õpilane, lisandub ta automaatselt selle klassi õpilaste kooligruppi ja saab selle grupi teateid oma liitumisest alates. Varasemaid teateid talle ei saadeta. 

Delete

Pane tähele!

Te ei saa omavahel kombineerida valikuga gruppe ja kooligruppe. 

Rollide õigused uusi Vestlusi adresseerida

 • Õpilased: 
  • Teie klassi(de) õpilased, kellel on eKooli kasutaja. Saab valida kõik (märkida ruut real Kõik) või teha valikud, kellega vestlus alustada
  • Teie klassijuhataja(d)
  • Teie õpetajad (gruppi näed siis kui kool on lubanud lapsevanematel ja õpilastel õpetajatele otse kirjutada)
  • Teie kooli eKooli administraatorid
 • Lapsevanemad
  • Teie lapse klassi(de) lapsevanemad, kellel on eKooli kasutaja. Saab valida kõik (märkida ruut real Kõik) või teha valiku, kellega vestlus alustada. Kui Teil on koolis lapsed mitmes klassis, saad siin kasutada lisafiltrit (kooli valiku kõrval).
  • Teie lapse klassijuhataja(d)
  • Teie lapse õpetajad (gruppi näed siis kui kool on lubanud lapsevanematel ja õpilastel õpetajatele otse kirjutada)
  • Teie kooli eKooli administraatorid
 • Õpetajad
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale, administraatoritele nii kooli gruppides kui valikuga gruppides 
  • õpilased, keda õpetate ning nende vanemad.
 • Klassijuhatajad - 
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale,administraatoritele nii kooli gruppides kui valikuga gruppides 
  • oma klassi õpilased ja nende vanemad
 • Koolijuht
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale, administraatoritele nii kooli gruppides kui valikuga gruppides 
  • saavad saata teateid kõigile kooli õpilastele; kõigile kooli lapsevanematele; kasutada kõigi klasside valikuga gruppe
  • Koolijuhiga samad õigused on Vestluses osalejal
 • Kooli personal - Teie kooli personal, iga inimese kohta on toodud tema rollid eKoolis (gruppi näed siis kui kool on lubanud õpetajatele otse kirjutada); kooli eKooli administraatoritele.  

Adressaatide grupid lisatakse ja eemaldatakse vastavalt Sinu rollidele koolis. Kui Te olete juba mõnes vestluses osalemas, siis seda vestlust ei eemaldata, kuni selle vestluse administraator Teid sellest vestlusest ära võtab.