Uus õppeaasta: Päevikud

Kooli päevikute tekitamine uude õppeaastasse on mahukas ettevõtmine, suurel koolil võib olla üle tuhande päeviku. Selle lihtsustamiseks on eKooli lisatud mitmeid võimalusi. Kõige edukamaks on osutunud päevikute kloonimine. Uue kooliga alustades tuleb päevikud esimesel aastal ükshaaval defineerida.

Tavaliselt lisab uue õppeaasta alguses uue aasta päevikud kooli eKooli administraator. Tema käsutuses on tegevused, millega selleks kuluvad vaid mõned klikid, edasi peab ta vaid päevikud õpetajatele jagama. Juhul kui kool saab otsustada päevikute lisamise delegeerida õpetajatele. Juhendis "Õpetaja lisab päeviku" antakse ülevaade, kuidas õpetaja saab päevikut lisada.

Päevikute kloonimine uude õppeaastasse

Kui uus õppeaasta on lisatud, saab kõik lukustatud päevikud kloonida uude õppeaastasse. Kloonimine on eKooli nimetus protsessile, mille tulemusena Päeviku nimetus, seos Ainekursusega, päeviku teised määratlused ning õppegruppi määravad Sildid kopeeritakse uude õppeaastasse ja sinna tekib uus, samade määratlustega päevik. Õpetaja seost päevikuga uude õppeaastasse üle ei kanta.  

 1. Valige Õppeaasta lehel Päevikud 
 2. Kontrollige, kas kõik vajalikud päevikud on lukustatud. Kui ei ole, siis lukustage kas kõik või tehke valik ja lukustage need. Lähemalt saab lugeda artiklist "Päevikute lukustamine"
 3.  Valige Päevikute lehelt Menüü ja sealt Klooni lukustatud päevikud uude õppeaastasse – kuvatakse järgmise õppeaasta nimetus. 

Lukustatud päevikute kloonimine uude õppeaastasse

4. Enne lukustatud päevikute kloonimist küsitakse kinnitust. 
Päevikute kloonimise kinnitus

5. Kui olete nõus, kloonitakse lukustatud ja veel kloonimata päevikud uude õppeaastasse.

Pane tähele!

Iga päevikut saab kloonida (kopeerida) üks kord. Ka siis, kui päeviku vahepeal lahti lukustada ja uuesti lukustada, ei kloonita seda uuesti, sest päevikule on lisatud kloonitud olemise märge. 

 

Kloonimine võib võtta mõned minutid. 

Kui päeviku definitsioonist koopia tegemine järgmisse õppeaastasse õnnestus, saab päevik juurde staatuse: Päevik on kloonitud. Kloonitud päeviku staatusJärgmise õppeaasta päevikute nimekirjast leiate sarnase päeviku, seotud sama õppekava ja kursusega, samade siltidega õpilaste valikuks - ainult õpetaja puudub. Õpetaja puudumisest annab teada Kollane hoiatusikoon.

Päevikul puudub õpetaja

Kui päeviku kloonimine ebaõnnestus, siis jääb nähtavaks staatus Päeviku kloonimine on käimas, mis tähendab, et kloonimisel tekkis tõrge. Kui üks kord koopia tegemine ebaõnnestus, siis eKool kloonimist ei korda. Probleemi lahendamiseks lukustage päevik lahti ning lukustage see uuesti ja proovige klooonimist korrata.

Hea teada!

Kõiki päevikuid ei pea korraga kloonima. Kui on tekkinud juurde lukustatud päevikuid, mille koopiat soovite tekitada, siis käivitage kloonimine uuesti. Kuna õnnestunult kloonitud päevik saab külge märgi, et on juba kopeeritud, siis seda enam uuesti ei kloonita - ka siis mitte, kui olete päeviku vahepeal lahti lukustanud ja siis on see uuesti lukku pannud.

 

Päeviku kustutamine

Päevikut, mis klooniti, aga mida uues aastas vaja ei ole või lisati eksikombel või lisati korduvalt - saate kustutada. Selleks: 

 1. avage Õppeaasta ja valige Päevikud. 
 2. Avage päeviku definitsioon vajutades Muuda 
 3. Valige päeviku definitsiooni allreas olev  Kustuta.
 4. Kinnitage, et soovite päevikut kustutada

Päeviku kustutamine

Kustutatav päevik peab olema tühi

Sinna ei tohi olla lisatud mitte mingit infot.

 

Päeviku saab kustutada ka aineõpetaja - avab kustutatava päeviku, vajutab +(pluss) märki ja valib menüüst Kustuta päevik. See menüüpunkt peidetakse peale esimese info lisamist päevikusse. Täpsemalt saab lugeda artiklist "Õpetaja lisab päeviku"

Kloonitud päevikutega seotud õpilased

Uue aasta päevikutes on kohe peale kloonimist näha sinna kuuluvad õpilased, seda sel juhul, kui õpilased on juba uude õppeaastasse üle kantud. Kui õpilased kantakse uude aastasse hiljem, kuvatakse nad päeviku juures peale seda.

Õpilased leitakse nii süsteemsete kui ka kooli defineeritud siltide alusel. Õpilaste päevikuga sidumisest saab täpsemalt lugeda artiklist "Õpilaste sidumine päevikuga".

Hea teada

Aineõpetajate jaoks kantakse õpilased päevikutesse peale seda, kui uus õppeaasta ja õpilaste rollid uues klassis on alanud. Seepärast võib juhtuda, et 1.09 ei ole päevikutes õpilasi, neid alles paigutatakse sinna eKooli poolt, vastavalt uue aasta rollidele. Õpetajal ei ole vaja muretseda, õpilased jõuavad päeviku nimekirja.

 

Päeviku kopeerimine

Päevikut saab kopeerida – näiteks sama ainekaardiga seotud päevikud paralleelklassidele või jagatakse õpilased uuel õppeaastal gruppidesse teisiti kui seda tehti eelmisel aastal. Selleks: 

 1. avage Õppeaasta ja valige Päevikud. 
 2. Valige päevik, mida soovite kopeerida; kasulik on kasutada otsingut.
 3. Avage selle päeviku definitsioon vajutades Muuda. 
 4. Valige Kopeeri.

Päeviku kopeerimineKopeerimiseks küsitakse, milline algse päeviku info koopiale lisatakse. Lisage Päeviku uus nimetus ja valige, kas soovite Kopeerida õpetajaid, Kopeerida päevikuga seotud silte ja/või Kopeeri nopitud õpilased. Päeviku kopeerimiseks vajutada Kopeeri.

Päeviku kopeerimisel infovälja täitmine

Uus päevik lisatakse päevikute nimekirja, sellel ei ole ühtegi seost selle päevikuga, mille koopia ta on. 

Õpetaja sidumine päevikuga

Esialgu on kloonitud päevikute nimetuste ees Kollane hoiatusikoon – see tähendab, et päevikuga ei ole seotud ühtegi õpetaja. Õpetaja lisamiseks: avage Õppeaasta ja valige Päevikud. Kõige mugavam on päevikut otsida, näiteks selle nimetuse järgi. Leidke vajalik päevik ja ava päeviku definitsioon vajutades Muuda. Õpetaja lisamise leiate Lisa järgmine õpetaja. 

Õpetaja sidumine päevikuga

Kui see päevik oli sellel õpetajal õppeaasta esimene, saab õpetaja uues aastas õpetaja rolli.

Uue päeviku lisamine

Uue päeviku lisamiseks avage Õppeaasta -> ja valige Päevikud -> + (pluss) märki, mis asub päevikute nimekirja kohal.

Lisa uus päevik

Uue päeviku loomiseks

Uue päeviku loomiseks sisestatav info

 1. Sisestage Päeviku nimetus. Nimetus valige võimalikult informatiivne, nii et õpetajal oleks lihtne vajalikku päevikut leida ning aruannetes oleks selge, mis aine ja klassi päevikuga on tegu. Kui järgite nimetustes süsteemi, on Teil ja kolleegidel lihtsam päevikut otsida. 
 2. Päeviku liigi all tehke päeviku määratlevad valikud (Ainepäevik või Huviringipäevik. Kas päevikusse saavad õpetajad ja koolijuht lisada õpilasi? Kas õpetaja saab päevikusse sisestada individuaalsed/grupitunnid? Kas on avatud võimalus Lisada eelregistreerunud õpilasi; ainult Kursuste mooduli kasutajatele).
 3. Huviringipäevik on nimekirjas tähistatud sinist värvi ikooniga ning individuaaltundidega päevikud on tähistatud rohelise ikooniga. 
 4. Valige kursuse Õppekava ja seotud Ainekaart. Linki +Seo veel üks kursus on vaja vaid siis, kui päevikus õpivad mitme õppekava õpilased (nt. põhikooli keelte, reaal ja spordisuunast) ning Teil on vaja et hinded oleksid seotud õige õppekava ainekursustega. Hindamine kehtestatakse esimesena lisatud õppekava ainekaardi alusel. 
 5. Lisage Õpetaja, saate sisestada Õpetaja koormuse (aasta tundide arvu selles ainekursuses)Kui päeviku definitsiooni taas avate, on koormus ainekaardilt täidetud. 
 6. Salvestage päeviku definitsioon ja lisage õpilased.

Administraator või koolijuht võib anda uue päeviku loomise võimaluse õpetajatele. Selleks tuleb minna kooli info lehele-> kooli andmed.

Kerida alla ja leida Õpetaja saab lisada ja muuta oma päevikuid ning anda õiguse õpetajatele.

Õpilaste lisamine uude päevikusse

Uuele päevikule saate lisada õpilased. Õpilaste päevikuga sidumisest saab täpsemalt lugeda artiklist "Õpilaste sidumine päevikuga"

Veebinari salvestus

Veebinari "Uus õppeaasta eKoolis" (28.08.2020) salvestuses näidatakse, kuidas eKoolis eelmise õppeaasta päevikuid saate kloonida uude õppeaastasse ja millele tuleb tähelepanu pöörata. Samuti kloonitud päeviku kustutamine, päevikusse õpilaste lisamine, päeviku kopeerimine koos õpilaste ja õpetajaga.

Kokkuvõte

Kooli päevikute tekitamine uude õppeaastasse on mahukas ettevõtmine, suurel koolil võib olla üle tuhande päeviku. Selle lihtsustamiseks on eKooli lisatud mitmeid võimalusi. Oma tööd nutikalt korraldades saab kooli eKooli administraator hoida kokku hulga tööaega.