Nõusolekute haldus eKoolis

eKooli lisati nõusolekute haldus septembris 2021. Selle koostamisel järgiti GDPR’i seatud nõudmisi. Nõusolekute haldus on osa Põhipaketist. 

Kui õpilase kohta küsitud nõusolek on veel vanemate või õpilase enda poolt kinnitamata, siis on see võrdväärne keeldumisega – ilma selge kinnituse lisamiseta ei ole selle õpilase isikuandmete töötlemiseks sellel konkreetsel eesmärgil nõusolekut olemas. Kõik nõusolekute nimekirja avamised, kinnitamised, keeldumised logitakse. Logi näeb kool.

Nõusolekud lisab ja sõnastab iga kool ise ja vastutab nende selguse ja mõistetavuse eest.

Nõusolekute kogumiseks on hea teada:

  • Kooli juhtkond ja klassijuhataja saavad lisada nõusoleku
  • Lapsevanemad näevad oma lapse kohta küsitud nõusolekuid lapse profiili alt
  • Nõusolekut saab kinnitada või tagasi võtta ainult turvaliselt eKooli sisselogitud kasutaja
  • Kooli juhtkonnal ja klassijuhatajal on ülevaade nõusolekutest reaalajas
  • Nõusolekuid saab lisada ka ainult ühele või mitmele klassile

Nõusolekute haldamise võimaluse kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole contact.ekool.eu.