Perepakett

Artiklis selgitatakse Perepaketi toimimist ning teenuseid, sinna kaasatud inimeste valikut ja paketi maksumust.