Perepakett

Soovime, et vanemad võtaksid lapse koolis õppimisest rohkem osa. eKool saab seda toetada kooli ja kodu infovahetust parandades ja info saamise kanaleid lisades. On vanemaid, kes eelistavad e-kirju, on neid, kes soovivad sms saada ja on vanemaid, kelle põhiline suhtluskanal on äpp ja pushid. Sellised lisavõimalused oleme koondanud nüüd Perepaketti. 

Perepaketi seadetes saab selle telija määrata, kuhu ja kellele tulevad Popipatrulli, Hindepatrulli või Kontrolltööde teavituse teated. Iga teenusega saab siduda mitu saajat - nii saab kontrolltööde teavituse tellida e-kirjaga ka vanaemale, kes muidu eKooli ei kasuta, aga kelle juures laps peale kooli õppimas on. Nädalarapordi adressaate võib olla mitu. 

Perepaketi tellija on paketi omanik, kes juhib oma pere paketi saadetavaid teateid. Hinnete statistikat näevad kõik paketti kuuluvad eKooli kasutajad kohe ja ilma lisaseadeteta. Iga Perepaketi liige saab ise määrata, millist infot ta soovib oma äppi äpi märguannete (push teatena) saada. Ülejäänud seaded on paketi tellija määrata.

Artiklis selgitatakse Perepaketi toimimist ning teenuseid, sinna kaasatud inimeste valikut ja paketi maksumust.

Kes on Perepaketis pere?

Perepaketi nimetus viitab sellele, et ühe kuutasuga paketti on koondatud kogu pere – vanemad ja kõik nende kooli(de)s õppivad lapsed. Kui paketi on tellinud üks vanematest, saavad seda kasutada nii kõik tema lapsed kui ka teine lapsevanem. Kui juhtub, et lapsega on lapsevanema / hooldaja / muus rollis seotud rohkem täiskasvanuid, saavad ka nemad Perepaketis olevaid teenuseid kasutada. Piirangut paketti kaasatud laste või täiskasvanute arvus ei ole. Paketi saab tellida ka õpilane (ise selle eest tasudes). Sel juhul saavad kasutusõiguse tema vanemad. 

Skeemil on punases ringis Perepaketi ostja (tema kasutajaga tasuti paketi maksumus). Tumehallis ringis on pere liikmed, kellele Perepakett laieneb. Helehallis ringis on pereliikmed, kes seda Perepaketti kasutada ei saa. 

Delete

Pane tähele!

Kuigi kasutusõigus on kõigil pereliikmetel, saab seadeid muuta ainult paketi ostja.

Tema määrab, kellele ja millise teenuse kohta sms teateid saadetakse või kes millise sündmuse kohta e-kirja saab ja mis aadressil. Iga kasutaja saab ise oma äpist teavitussõnumeid (push teateid) sisse ja välja lülitada. Hinnete statistikat näevad kõik paketi liikmed alati ja igast seadmest.

Tutvuge lähemalt, kuidas tellida Perepaketti, mida pakett endast sisaldab ja vajadusel, kuidas tellimus lõpetada:

Kuidas saab Perepaketti tellida?

Perepaketi tellimiseks veebist tuleb avada oma eKooli lehe päises olev menüü Perepakett. Teile kuvatakse, kes eKooli rollide põhjal hakkavad kuuluma Teie poolt tellitavasse Perepaketti. Eraldi on ära toodud õpilased ning teised lapsevanemad. 

Delete

Hea teada!

Vahetevahel oleneb paketti kuuluvate isikute nimekiri ja valik sellest, kes paketi ostab. Kui paketi ostab õpilane, siis tema õde-vend (sama ema või isa) paketti ei kuulu; kui ostab tema ema või isa, siis kuulub. 

Perepaketi maksumus oleneb selle tellimise kanalist: 

Ostmise viis Aastane (365 päeva) Kuine (30 päeva)
eKooli veebilehelt Maksekeskuse kaudu 
19.80€
3.45€
AppStore poest
28.99€
4.99€
GooglePlay poest
28.99€
4.99€
Kuutasu lisandub telefoniarvele
4.61€

Paketi tellimiseks eKooli veebirakendusest tuleb: 

  1. valida pakett (kuine või aastane) 
  2. järgida ekraanil olevaid juhiseid oma makse vormistamiseks
  3. kinnitada makse

Eduka krediitkaardimakse kohta saadab Maksekeskus e-kirja makse tegemisel sisestatud e-posti aadressile. Internetipankades tehtud maksete kohta näete infot oma pangakontot avades. 

Paketi tellimiseks mKooli äpist tuleb:

  1. vajutada äpi avalehe allservas oleval Seaded
  2. ekraanil on valikud sarnaselt veebis oleva tellimisvormiga, vastavalt äpiga seotud poele toimub maksmine kas AppStore või GooglePlay kaudu.

GooglePlay ja AppStore saadavad makse järgselt oma formaadis teavituse. Veebipoodidest Perepaketi ostmise kohta saate lugeda artiklist "Perepakett veebipoest"

Peale Perepaketi tellimist muutub tellimise lehe ekraanil olev info:

  • valitud paketi nimetuse all on link Perepaketi seadete juurde
  • Aknas on näha millal on valitud pakett lõpupäev
  • Saab avada arve makstud summa ja tellitud teenuse kohta
  • Näha on kasutamata SMS teadete arv

Juhul, kui enne Perepaketi lõppu on tellitud uus pakett (näiteks selleks, et õigel päeval makse tegemine meelest ei läheks) on valitud paketi aknast näha ka järgmise paketi olemasolu ja alguse päev.

Kõigi maksete kohta koostab eKool arve, selle leiab peale paketi aktiveerimist samalt lehelt. Lisaks on Perepaketi logis märge maksmise aja, valitud paketi ja makseviisi ning makstud summa kohta.

Delete

Mida Perepakett sisaldab?

Perepakett annab lisavõimalused, muudab eKooli kasutamise mugavamaks, sest pakub Teile lisainfot ja teavitab uuest infost: 

Teenus Tasuta veebis Tasuta eKooli äpis Perepakett (veebis, äpis)
Uudisvoog (viimase 30 päeva hinded, märkused, teated jms)

✔️

✔️ ✔️
Hinnete statistika uudisvoos ja hinnetelehel

Vestlused, lugemata vestluste teavitus e-kirjaga ✔️ ✔️ ✔️
Tunniplaan ✔️ ✔️ ✔️
Tunnikirjeldused ✔️ ✔️ ✔️
Kodused ülesanded koos õppematerjalidega ✔️ ✔️ ✔️
Reklaamivaba

✔️ (mKoolis)
Puudumistõendi saatmine ✔️ ✔️ ✔️
Puudumised ✔️
✔️
Hinneteleht ✔️
✔️
Õpianalüütika (hinnete statistika)

✔️
Nädalaraport (koolinädala kokkuvõte)

✔️
Popipatrull (erinevad teavitused)

✔️
Hindepatrull (erinevad teavitused)

✔️
Kontrolltööde teavitus

✔️

Paketi tellijal on võimalus lisada teavituste saajate hulka nii palju telefone ja e-posti aadresse, kui paketi tellija soovib. SMS saavad telefonid ei pea olema Eesti mobiilioperaatorite võrgus, saadame sõnumeid igale poole Euroopas. Paketi seadistamisest saab lähemalt lugeda artiklist "Perepaketi teenuste seaded"

Iga Perepaketi tellija näeb kõigi oma maksete ja oma paketis saadetud teavituste kohta infot logis.  

Delete

Kas SMS teated saab lisaks osta?

Kuise paketiga saab kasutada kuni 20 SMS sõnumit (kõigi selle Perepaketi kasutajate kohta kokku), aastases Perepaketis sisaldub 240 sõnumit. Perepaketi SMS teadete arvestus käib pakti osaleiste kohta kokku - seda tuleb nende aktiveerimisel arvestada. Kui näiteks Popipatrulli teade saabub emale, isale ja vanaemale, siis tekitab iga puudutud tund kokku kolm SMS teadet. Kasutatud SMS arvu näeb nii Perepaketi tellimise lehelt kui ka Seadete lehelt. Kui SMS teated on otsa saanud, saadab eKool paketi tellijale SMS teate vastava infoga.

Perepaketti SMS juurde ostmiseks tuleb minna Tellimise lehele ja valida Osta lisaks SMS teateid. Osta saab samade meetoditega nagu paketti. Ostmine toimub 25, 50 või 100 SMS teate kaupa. Hind oleneb nii lisapaketi eest tasumise viisist kui ka ostetavate sõnumite arvust.

Delete

Perepaketi tellimuse lõpetamine

Lisainfo artiklis "Perepaketi tellimuse lõpetamine"

Delete