Taotlus 1. klassi koolikoha määramiseks Tallinnas

Delete

Pane tähele!

Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks või selleks loobumiseks ainult nende laste kohta, kelle suhtes Teil on Rahvastikuregistris kehtiv hooldusõigus.

Taotluse leiate eKooli lehelt mitmest kohast:

 • vajutadada Tallinna Haridusameti logoga teatel ekraani parempoolses veerus
 • vajutada sinisel ristiga nupul (Taotlen juurdepääsu õpilase andmetele) ning valida sealt haridusameti logoga viit
 • vajutada ikoonil Taotlused ning leida sealt Tallinna Haridusameti logoga viit taotluse esitamiseks.
Delete

Hoiatus!

Kui Te ei ole sisse loginud turvaliselt, saate taotluse avamisel vastava teate ja taotlus suletakse.

Koolikoha määramise taotluse saatmiseks:

1. Taotleja andmete kontroll

 • avalduse esitaja andmed on avaldusel täidetud; nende õigsuse kinnitamine on taotluse esitamise esimene samm.
 • kui seal on vigu, saate oma kontaktandmed korrigeerida oma profiilist. Otse profiilile saate sinise lingi vajutamise järel (Siit saad muuta oma profiiliandmeid).
 • Teine võimalus on vajutada Katkesta ning avada oma kasutaja profiil.
 • Parandage andmed. 
 • Vajutage oma andmete kinnitamiseks Sisestatud andmed on õiged
Delete

2. Oma laste päring Rahvastikuregistrist

 • Järgnevalt avatakse Teile kinnitusaken, kus Te saate nõustuda oma alaealiste laste andmete päringu tegemisega Rahvastikuregistrist.
 • Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks ainult nende laste jaoks, kelle kohta Teil on Rahvastikuregistris kehtiv vanemlik- või hooldusõigus.
 • Päringu tegemiseks vajutage Tee päring Rahvastikuregistrist.
Delete

Hea teada!

Saadud andmeid ei salvestata, neid kasutatakse ainult Teie 1. klassi astuvatele lastele koolikoha määramise taotluse esitamiseks.

Peale taotluse esitamise lõpetamist või selle katkestamisel andmed kustutatakse. Igal uue taotluse esitamisel saadetakse Rahvastikuregistrisse uus päring.

 • Päringuga tuuakse Teile ekraanile kõigi Teie alaealiste laste nimed ja isikukoodid. Teie lastel on Rahvastikuregistris olemas Teiega vanemlik või hooldussuhe.
Delete

Kontrollnimekiri

Kõigi päringuga leitud laste jaoks kontrollitakse lapse olemasolu koolikohustuslikku ikka jõudvate Tallinna laste nimekirjas. Tallinna Haridusamet saab Rahvastikuregistrist nimekirja iga aasta 15. veebruari seisuga ning edasi igaöiselt muudatused selles nimekirjas. 

 • Laps on Tallinna Haridusameti kooli astuvate laste nimekirjas, kui:
  • tema elukoht Rahvastikuregistri järgi on Tallinnas
  • ta saab 7 aastaseks enne 30. septembrit taotluse esitamise aastal
  • ta sai eelmisel aastal koolipikenduse
  • ta ei ole ühegi Tallinna munitsipaalkooli õpilaste nimekirjas (ei õpi juba koolis).
 • Kui last kontrollnimekirjast ei leitud, siis on põhjuseks:
  • ta ei peaks veel sellel aastal kooli minema või ei läinud ta eelmisel aastal kooli, sest sai koolipikenduse. Mõlemal juhul saate esitada taotluse talle koolikoha määramiseks, lisalugemine artiklist Laps läheb 6aastasena kooli.
  • tema elukoht ei ole Tallinnas. Palun pöörduge koolikoha saamiseks tema elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.
  • ta on kolinud Tallinna hiljuti ja muudatused ei ole veel Rahvastikuregistrisse või Rahvastikuregistrist Tallinna Haridusameti nimekirjadesse jõudnud.
  • ta õpib juba Tallinna munitsipaalkoolis, aga Te soovite talle koolikoha määramist 1. klassi. Palun pöörduge sellisel juhul Tallinna Haridusameti poole.
 • Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguseks on lapse aadressi info Rahvastikuregistrist. Kui Teie lapse Rahvastikuregistrisse kantud aadress erineb tegelikust, siis esitage taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et kooli määramisel Teie tegelikku või lähiajal muudetavat elukohta saaks arvestada.
Delete


3. Taotlus lapsele koolikoha määramiseks

 • Esimese sammuna taotluse esitamisel peate valima keele, milles Teie laps õppima hakkab. Saab valida ainult kas eesti keele või vene keele. Kahte keelt valida ei saa. Teile pakutavate koolide valik oleneb Teie valitud keelest.

 • Teile pakutakse valikut koolide vahel. Kui Teie lapse elukohale lähim kool või kool, kus õpivad (eKooli andmetel) tema õed-vennad, ongi kool, kuhu soovite oma 1. klassi minevat last õppima panna, siis saate valida lähima kooli või õe-venna koolide vahel.
 • Vajutage Teile pakutavate koolide hulgast Teile sobiva kooli ruudus Vali kool. Teile kuvatakse kinnituse vorm
 • Sellega on Teie jaoks koolikoha määramise taotlus esitatud. 

Teil võib olla vajalik esitada põhjalikum taotlus, kui:

 • Kui Te ei leidnud pakutavate koolide hulgast sobivat
 • Teie kodule lähim kool või kool (koolid), kus õpivad Teie teised lapsed on ülekoormatud ning Haridusamet vajab Teie lapsele koolikoha leidmiseks täpsemat infot. 
Delete

Pane tähele!

Taotluse koos täiendava selgitusega esitab lapsevanem siis, kui ta ei ole rahul talle pakutavate koolidega

 • Taotlusel on eeltäidetud Teie andmed ning lapse andmed.
 • Kui lapsel on Tallinna munitsipaalkoolides õppivaid õdesid-vendi, siis on nende andmed lisatud taotlusele koos kooli ja klassiga, kus nad õpivad.
 • Eeltäidetud andmeid ei saa muuta.
 • Kooli õppekeele valikut on taotlusel võimalik muuta, vastavalt muutub koolide valik.
 • Saate valida kooli, kuhu soovite oma lapse õppima asumist. Valikus on ainult need koolid, kuhu Haridusamet lastele elukohajärgseid koolikohti määrab. Koolide valik sõltub Teie valitud õppekeelest.
 • Kooli valiku põhjenduse sisestamine on kohustuslik, Te peate oma soovi selgitama.
 • Valida saab ainult ühe kooli!
 • Kinnitage oma valikut vajutades Saadan andmed.
Delete


Taotluse esitamisel saadavad kinnitused

 • Peale taotluse andmete edastamist Tallinna Haridusametile kuvatakse Teile vaheleht, kus on kirjas Teie valikud ja kinnitus, et Tallinna Haridusametile on Teie taotlus edasi saadetud. 
 • Oma esitatud taotluse leiate oma eKooli päises oleval Taotlused ikoonil vajutades. Kui kool on määratud ja Teid on kooli kutsutud, saate siitsamast kas oma lapse kooli astumist kinnitada või pakutud koolikohast keelduda.
 • Teie kasutajaprofiilis olevale e-posti aadressi(de)le saadetakse e-kiri, kus on kirjas Teie valikud ning selgitatud elukohajärgse kooli määramise protsessi.