Vestluse protokolli ja logid

Uudisvoos

Arenguvestluse protokolli leiate kuni 30 päeva pärast vestluse toimumist uudisvoost, Teile tuleb teade vestluse protokolli alla kirjutamise kohta 

Teates on lingid protokolli ja selle vaatamiste logi avamiseks. Lapsevanemad, kes ise vestlusel kohal olid, näevad protokolli ka oma Sündmused filtrist.

Hiljem leiate protokolli ja logi lapse lehe Sündmused jaotusest kooli nimetusel vajutades. 


Arenguvestlused aknas

 Avage Arenguvestlused ja valige kas ise-ennast (kui olete lapsevanemana vestlustel osalenud) või oma laps (valik akna ülemises vasakpoolses nurgas)

  1. Valige, kelle arenguvestlusi Te soovite vaadata. Kui olete ise lapsevanemana valitud, siis on Teile näha need vestlused, kus Te ise osalesite. Kui valite oma lapse, siis on näha ka need vestlused, kus Te ise kohal ei olnud või mille osalejateks Teid ei ole märgitud. 
  2. Valige protokoll, mida vaadata soovite. Teie kui lapsevanema jaoks on näha koos kõigi laste protokollid, kus Te ise kohal olite. Eraldi on kuvatud valitud õpilase või lapsevanema eesmärgid ja meeldetuletused selles protokollis.
  3. Näita protokolli avab selle. 
  4. Protokolli avamise logi avab logi, kuhu info lisatakse automaatselt  

Saab avada kas protokolli või protokolli vaatamise logi. 

Kui protokolli vaatab isik, kes selle eesmärgi endale võttis, siis saab ta lisada omapoolse tagasiside. See on näha kohe kõigile selle protokolliga seotud inimestele. Klassijuhataja saab järgmisel arenguvestlusel anda omapoolse tagasiside ülesande täitmisele. Mõlemad tagasisided kuvatakse protokolli juures ja nende nägemiseks tuleb eesmärk avada. 

Kui kommentaar eesmärgile on lisatud Ülesannete aknast, siis kuvatakse selle kohta vastav ikoonikene.