Popipatrull

Popipatrull on teavitusteenus, mis saadab lapsevanemale kas e-kirja või SMS teate tema lapse päeva esimese põhjuseta puudumise kohta. Teate saatmise tingimused:

  • Kui puudumine on ette põhjendatud, siis teadet ei saadeta (õpetaja lisatud puuudmine saab kohe põhjuse).
  • Et vältida õpetaja vea tõttu puudumise teavituse saatmist on puudumise sisestamise ja teate saatmise vahele jäetud 10 minutit - kui puudumine selle aja jooksul põhjendatakse või kustutatakse, siis teadet ei saabu.
  • Et vältida teenuse tellijate häirimist ebatavalistel aegadel saadetakse SMS ainult tööpäevadel ja tööajal (kell 8 kuni 19). Kõik sellest ajast varem või hiljem või puhkepäevadel sisestatud puudumised teadet ei tekita.
  • Popipatrulli teavituse saatmise algatab sisse kantud puudumise fakt, mitte tunni lisamine päevikusse. Näiteks kannab õpetaja esimesest tunnist puudumise Teie lapsele eKooli kell 15:47. Teie saate teate selle kohta 15:57.
  • Kui Teie lapse õpetaja(d) kannavad enamasti puudumisi eKooli õhtuti ja tagantjärele, siis teavituspakett Teie jaoks ei tööta, sest Te ei ei saa oma lapse puudumistest teada vastava teavitusega, vaid eKoolist. 

Igal juhul saab teavituse tellija nädala kokkuvõtva aruande: selle nädala põhjuseta puudumiste arvuga või teatega, et sellel nädalal põhjuseta puudumisi ei olnud. Aruannet ei saadeta, kui sellel nädala ei ole lapsega seotud päevikutesse lisatud ühtegi ainetundi (koolivaheajad).

Popipatrulli teenuseid saab tellida rohkem kui ühele numbrile või e-posti aadressile.

Puudumisest teada andva SMS teate sisu on:

eKool: Maret puudus tunnist nr. 3 (Eesti keel)

e-kirja sisu on: 

Popipatrulli teavituste seadistamine

Delete

Pane tähele!

Popipatrulli saajad ja saamise kanalid määrab paketi tellija.

Perepaketi tellija avab oma kasutaja Seaded (lehe päises) ja saab igale Perepaketti kuuluvale pereliikmele määrata eraldi paketiga saadavad teenused (artikkel "Perepaketi teenuse seaded"). 

Popipatrulli seadistamiseks vajutage Muuda Popipatrulli real: 

1. mKoolis Popipatrulli teavituste saamise seadistab iga kasutaja ise, oma telefonis, mKooli Seaded aknas. 

2. e-kirjaga Popipatrulli saamiseks sisestage nii mitu e-posti aadressi kui Te soovite. 

3. SMS sõnumite saamiseks sisestage nii mitu telefoninumbrit, nagu Te soovite. 

Delete

Pane tähele!

1. Mitme SMS sõnumit saava telefoni sisestamisel arvestage, et igale numbrile saadetud iga SMS vähendab Teie paketis olevate kasutamata sõnumite arvu. 

2. Kui olete tellinud SMS teavituse mitmele lapsele, siis loetakse sõnumeid kõigi kohta kokku. 

3. Kõigi teenuste kohta saadetud SMS teavitused loetakse kokku ja vähendavad Teie paketis olevate kasutamata sõnumite arvu. 

Kui Te soovite teavitusi saavate aadresside või numbrite arvu vähendada, avage uuesti Seaded ja muutke Popipatrulli saajaid.