Miks mulle ei tule SMS teavitusi?

Küsimus

Uuendasin paketti. Selgus, et peaksin saama e-koolilt teavitusi SMS-iga aga siiani pole saanud ühtegi.

Vastus 

SMS teavitused saadetakse vastavalt Teie soovile ja Te määrate seda oma kasutaja päises olevast Seaded aknast Perepaketi lehelt. 

Valige sealt SMS teavitusi edastav teenus (Popipatrull, Kontrolltööde teavitus, Hindepatrull) ja muutke teenuse saatmise viise ja saajaid (telefoninumbreid): 

  • kui soovite saada teadet 15 minutit peale oma lapse/laste päeva esimest põhjendamata puudumist, siis lisage oma telefoninumber Popipatrulli saajaks;
  • kui soovite saada õhtul, peale kella 18 teadet oma lapse/laste järgmise päeva kontrolltööde kohta, sisestage oma telefoninumber Kontrolltööde teavituse teenuse reale;
  • kui soovite õhtul, peale kella 18 saada SMS lõppeval päeval sisestatud puudulike hinnete kohta, lisage oma telefoninumber Hindepatrulli teenuse reale. 

Kui sisestate mõne teenuse kohta mitu SMS saajat, siis saadetakse neile kõigile sama sisuga teade.


Lisaks saab lugeda artiklist "Perepaketi teenuse seaded"