1. klassi astumine Tallinnas

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Delete

1. klassi astumise ajakava (Tallinnas)

1. märts kuni 15. märts - lapsevanem saab esitada taotluse

Hiljemalt 20. mai - vanemad saavad teate määratud koolikoha kohta

Hiljemalt 10. juuniks - tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei

Alates 11. juunist - kõik soovijad saavad esitada avaldusi vabadele kohtadele koolides


VAATA VIDEOTUTVUSTUST: 1. klassi astumine Tallinnas

Kui Teil puudub eKooli kasutaja, siis:

 • Registreerige eKooli kasutaja. Lisalugemine: Uue kasutaja lisamine.
 • Logige eKooli kas id-kaardiga või teiste turvaliste autentimismeetodite kaudu. Lisalugemine: Turvaline logimine.
 • Kontrollige, kas Teie elukoha aadress, e-posti aadress ja kontakttelefon on tegelikkusele vastavad. Nii saab Teie taotlusel olevat infot täpsustada, kui selleks vajadus peaks tekkima. 

Taotluse esitamine

 1. Avage eKooli lehe paremas veerus olev Tallinna Haridusametile elukohajärgse kooli määramise taotluse esitamise aken. Lisalugemine: Taotluse esitamine.
 2. Kinnitage, et Teie taotlusele lisatavad andmed on õiged.
 3. Käivitage päring, mis leiab Rahvastikuregistrist Teiega seotud alaealiste laste andmed. Teile kuvatakse Teie lapsed. Kui laps on kantud Haridusameti poolt 1. klassi astuvate laste nimekirja, saate taodelda koolikohta või sellest keelduda.
 4. Iga lapse kohta saab esitada vaid ühe taotluse või üks kord kooli määramisest keelduda. Kui Teie lapse kohta on juba taotlus esitatud, saate selle avada, lisalugemine Esitatud taotlus. Probleemide korral peate pöörduma Tallinna Haridusametisse.
 5. Taotluse esitamisel kirjeldage elukohajärgse kooli määramiseks olulised asjaolud. Valige õppekeel; andke teada oma soov elukohajärgse kooli osas ning põhjendage oma soovi. Lapse õdede/vendade õppimine Tallinna munitsipaalkoolides leitakse EHISest.
 6. Esitage taotlus Tallinna Haridusametile. Peale taotluse esitamist saabub Teie e-postkasti kinnituskiri. Esitatud taotluse info leiate päises olevast Taotlused ikoonil vajutades.
 7. Kooli määramisest keeldumise taotlus Tallinna Haridusametile. Te võite keelduda oma lapsele kooli määramisest. Lisalugemine: Kooli määramisest keeldumine. Peale keeldumise taotluse esitamist saabub Teie e-postkasti kinnituskiri.

Võimalikud takistused taotluse esitamisel

Olukord Lahendus
Kuvatakse teade, et Te ei ole sisse loginud turvalisi meetodeid kasutades ja Te ei saa taotlust esitada. Palun logige eKoolist välja ja uuesti sisse turvalisi meetodeid kasutades. Kui Teie kasutajaprofiilis on olemas isikukood, on see Teil võimalik. Palun ärge lisage uut kasutajat!
Teile taotluse esitamisel kuvatavad kontaktandmed on valed või vananenud. Kasutage samal vormilolevat linki või avage kasutaja päises Profiil ja parandage oma andmed. 
Te näete, et Teie lapse kohta on juba esitatud elukohajärgse kooli määramise või määramisest loobumise taotlus. Esiatud taotlusi näete oma laste andmete tabelist. Lisalugemine artiklis Esitatud taotlus 1. klassi astumiseks. Probleemide korral pöörduge Haridusametisse. 
Teie laps õpib juba koolis Kasutage oma laste nimekirjas tema real linki Soovin, et mu lapsele määratakse koolikoht 1. klassis õa 202....; täitke taotlus. 
Teie laps läheb kooli varem, kui 7 aastasena Kasutage oma laste nimekirjas tema real linki Soovin, et mu lapsele määratakse koolikoht 1. klassis õa 202....; täitke taotlus. Juhised leiate artiklist Laps läheb 6 aastasena kooli
Teie laps elab Tallinnas või kolis Tallinna, aga teda ei leitud kontrollnimekirjast. Pöörduge Tallinna Haridusameti poole.

Taotluse staatuse

Haridusameti taotluse staatused:

 • Roheline kiri "Taotlus on saadetud Tallinna Haridusametile" - kõik on korras, Teie taotlus on töös ja Teie lapsele otsitakse kohta koolis.
 • Punane kiri "Tagasi lükatud" - teie taotluses oli viga (nt. ei olnud veel mitte koolikohustuslikul lapsel vajalikku komisjoni otsust) ja see lükati tagasi.
 • Sinine kiri "Haridusamet on määranud lapsele koha koolis" - koos staatuse muutusega saabub Teile e-kiri. Edasi tegeleb Teie taotlusega määratud kool - kutsub Teid kooli eKoolis ja e-kirjaga.

Tegevused koolikoha vastuvõtmiseks

 1. Oodake elukohajärgse kooli määramist. Teie taotlus on läbi vaatamisel. Taotluse staatused muutuvad vastavalt komisjoni otsustele.
 2. Kui kool on määratud, annab Haridusamet sellest Teile teada Teie e-postiaadressil ja eKooli Taotlused aknas oleva taotluse juurde ilmub lisainfo. Info Teie lapse kohta edastatakse koolile, kuhu Teie laps on määratud.
 3. Leiate eKoolist kooli kutse ja just selle kooliga seotud lisainfo. Kui Te ei ole teinud taotlust eKooli kaudu, siis võtke palun kooliga ise ühendust.
 4. Andke koolile teada, kas võtate määratud koha vastu või mitte - tehke valik eKoolis või andke koolile info mõnel teisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.
 5. Kool palub Teil esitada lapse dokumendid ja kannab õppeaasta alguses lapse õpilaste nimekirja. Teie saate siis lapsevanema õigused. Kooliaasta alguses saab eKoolist Teie abiline kooliga suhtlemisel.