Päring isikuandmete muutmise logi saamiseks

Kui Te registreerite eKoolis uue kasutaja, küsime väga vähe infot: nime, aadressi ja e-posti aadressi. Selline miinimumhulk andmeid on vajalikud kasutaja avamiseks. Oma isikuandmetele juurdepääsu saate reguleerida oma Profiilist (päises olev ikoon). Privaatsuse seaded leiate menüüst (täpsemalt lugege artiklist "Kasutajate andmete töötlemine"). Et eKoolis haldavad koolid oma vastutada olevat õppeinfot, siis koolile oma andmete avaldamisest ei saa keelduda.

Kooli liitumisavaldust esitades lisate juba rohkem isikuandmeid, nende vastutav töötleja on kool, andmete esitamisega annatn oma nõusoleku ning kool on seadnud reeglid kogutud andmetele juurdepääsu andmiseks.

Teie nimi, aadress, telefoninumber on traditsioonilised  isikuandmed. Õpetaja lisab hinded, puudumised ja märkused, mis on samuti isikuandmed ning mille kohta peab olema võimalik tagantjärele võimalik kindlaks teha, millal ja kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, muudeti ja kustutati ning millistele andmetele juurdepääs saadi. Kuidas eKool selle nõude täitmist korraldab:

1. iga eKooli kasutaja näeb oma uudisvoos, millal ja kelle poolt on hindeid, puudumisi, märkuseid lisatud, muudetud ja kustutatud. Iga selle sündmuse kohta tekib eraldi kirje, kus on viited nii eelmisele olekule ku ka praegusele väärtusele. See info on kättesaadav 30 päeva jooksul muudatuse toimumisest.

2. kõik eKooli sisenemised logitakse. Oma kasutajanimega tehtud viimast logimist näeb igaüks oma profiilis.

3. Kõik hinnete, puudumiste ja märkuste lisamised, muutmised, kustutamised logitakse.

4. Õiguste andmine ja ära võtmine logitakse.

Täpsemalt saate oma õigsutest isikuandmete osas lugeda artiklist "Kasutajate andmete töötlemine". 

Sisenemiste, hinnete, märkuste, puudumiste ja kasutusõiguste logist tehakse väljavõte siis, kui kool või kasutaja ise esitab põhjendatud nõudmise selle info saamiseks. eKool on sellistele päringutele vastuseid koostanud paar korda aastas. Loomulikult saab kool küsida infot ainult oma koolipere ja kasutaja iseenda või oma lapse andmete kohta. Kõik sellised taotlused tuleb esitada digiallkirjaga kinnitatult, lapse andmetele esitab taotluse lapsevanem. eKoolil on õigus keelduda põhjendamatutest väljavõtete taotlustest.