Kus on näha Teie kohta kogutud isikuandmed?

Andmesubjektina (oma isikuandmete allikana) on Teil õigus saada teavet selle kohta, kas ja milliseid Teie isikuandmeid eKool oma tegevuse raames töötleb ning kuidas. Seejuures on võimalik eKooli infosüsteemi profiili lehel ise näha oma töödeldavaid isikuandmeid, privaatsusseadeid ning koolidega seotud rolle.

Kooli poolt lisatava õppeinfo nägemine toimub vastavalt rollidele mille Kool on Teile määranud - õpilane näeb enda õppeinfot ning lapsevanem, seaduslik esindaja või muu kooli poolt määratud isik näeb endaga seotud õpilase õppeinfot. Viimase 30 päeva kohta on võimalik eKooli infosüsteemis näha kõiki muudatusi õppeinfos (ka selle kustutamist ja parandamist). Käimasoleva õppeaasta kohta on võimalik näha hinnete, puudumiste, märkuste, ülesannete, tunnikirjelduste ja vestluste täielikku infot. Eelmiste õppeaastate kohta on võimalik vaadata kokkuvõtvaid hindeid. Kui kool lõpetab kasutajale määratud rolli, siis kaob Koolil juurdepääs tema profiilis olevatele isikuandmetele. Isikuandmeid ei töödelda eKooli muul eesmärgil kui need on kogutud.

Profiili lehel näete oma isikuandmeid, privaatsusseadeid ning koolidega seotud rolle.

Kogutavate isikuandmete ülevaate leiate artiklist "Kogutavad isikuandmed"