Kooli sündmused uudisvoos

Kui kool on lisanud uue kooliürituse, siis kajastub see kohe nii arvutis kui ka telefonis eKooli uudisvoos. 

Arvuti

Uue ürituste lisamisega, ei lisata seda enam kooli lehel asuvasse Sündmused ja töötajate puudumised. Nüüd saab vaadata üritusi, kui vajutate kooli lehel nupule Vaata kooliüritusi

Kuvatakse kooli poolt sisestatud tulevased kooliüritused. Kui kool on sisestanud rohkem sündmusi, mis on tulemas, siis nende vaatamiseks keri lehte allapoole. Sündmused järjestatakse kuupäevaliselt ja lähima kuupäevaga üritus kuvatakse esimesena.

 

Hea teada!

Möödunud kooliüritusi saate vaadata, kui valite Kooli lehelt -> Sündmused ja töötajate puudumised sektsioonist -> Vaata kooliüritusi rippmenüüst vastava valiku: Eelnevad

 

Iga sündmuse kohta kuvatakse

 • sündmuse Pealkiri,
 • Sündmuse asukoht (kui kool on selle lisanud)
 • Sündmuse aeg ja kestvus
 • Sündmuse kirjeldus
 • Kas on tasuta või tasuline. Kui on tasuline, on ära märgitud summa.
 • Kui sündmusele on vaja registreerida, on toodud välja Kuupäev, millal registreerimine aegub. Kui aga ei ole vaja registreerida, on üritus märkega Ei aegu
 • Piiramatu arv kohti näitab kui kool on fikseerinud, kui mitu osalejat saab sellelele üritusele end registreerida. Kui kuvatakse infot, et Kohti vaba: 0, siis antud üritusele määratud kohtade arv on täis ja enam osaljeks registreerida ei saa.

Klikkides nupul Vaata sündmuse üksikasju, kuvatakse täpsemat infot lisatud üritusele. Nupp Sulge suletakse kooliürituste vaatamise aken.

Kõik üritusele kutse saajad saavad üritust näha ka oma lehel -> Uudisvoos -> Sündmuste vahelehel. Vanem näeb oma lehel ka oma lastele saadetud kooliürituse teavitused. Ürituse pealkirja taha on lisatud nimi, kellele on üritus saadetud:

 • lapsele: Loodud uus kooliüritus: JAAGUP (lapse nimi)
 • vanemale: Loodud uus kooliüritus: Marily (vanema nimi)

Õpilastele saadetud üritusi näidatakse lapsevanemale ka tema lapse lehel -> Uudisvoos -> Sündmuste vahelehel. 

Pane tähele!

Uudisvoos näed viimase 30-päeva jooksul lisatud või muudetud õppeinfot.

 

Kui kool on üritust muutnud, tekib Uudisvoosse teavitus, et üritust on muudetud. Selleks kuvatakse täiendav tekst Kooliüritus on muudetud.

Küll aga Kooli lehelt -> Vaata kooliüritusi siiski kuvatakse ainult ühte ja juba muudetud sündmust.

Uudisvoost kooliüritust avades kuvatakse info See sündmus ei ole enam saadaval kui kooli poolt on kooliüritus juba kustutatud. 

Kooliüritused, mis on kooli poolt määratud registreerimisega, saavad ürituse saajad end registreerida osalejaks.

 

Sündmusele registreerumine

Vaadates sündmuse üksikasju näidatakse sündmuse kirjeldust pikemalt ja kui kooli poolt on lisatud registreerimise nõue, kuvatakse osalejale nuppu Registreeri. 

Kui kool on määranud, et lapsevanem saab registreerida oma lapse tulevasele kooliüritusele, leiab lapsevanem selle kohta eraldi teavituse enda lehel -> Uudisvoos -> Sündmuste vahelehel -> ja avada lapsele jagatud üritust (lapse nimega). Registreerimiseks vajutada nuppu “Registreerige laps

Registreerimise õnnestumisest kuvab eKool teate, et Olete edukalt registreerunud sündmusele ja ürituse vaates kuvatakse registreerimise nupu asemel Registreeritud

Juhul kui kohtade arv on täis, siis üritusele enam registreerida ei saa ja kuvatakse registreerimise nupu asemel nuppu mitteaktiivselt Vabu kohti ei ole. Võimalus on ainult ürtiuse vaade sulgeda ehk Katkesta.

 
 
 
 

Telefon

Kooliüritused ja sündmused kuvatakse ka eKooli rakenduses, et saaksite alati kursis olla koolielu põnevate hetkedega. Iga ürituse saamisel saadetakse eKooli poolt nutiseadme ekraanile teade. eKooli rakendust avades:

 • õpilase kasutajaga kuvatakse eKooli rakenduses õpilastele saadetud kooliüritusi Kodu lehel.
 • kooliüritused, mis on saadetud õpilastele, kuvatakse lapsevanemale lapse lehel -> Kodu

Hea teada!

Rohkem kui ühe lapse õppeinfo jälgimisel veenduge, et Teil on avatud õige lapse õppeinfo jälgimise vaade. eKooli rakenduse üleval paremas nurgas kuvatakse lapse nimi, kelle õppeinfot kuvatakse. Lapse nime vahetamiseks klikkige lapse nimele.

 

Pane tähele!

Uudisvoos näed viimase 30-päeva jooksul lisatud või muudetud õppeinfot.

 
 • Kooliüritused, mis on saadetud lapsevanematele, kuvatakse Konto -> Lapsevanemate üritused ->  Kõik sündmused.

Sündmuste lehelt saavad lapsevanemad olla kursis nii oma laste eelseisvate sündmustega kui ka üritustega, kuhu nad ise on kutsutud. See aitab vanematel paremini jälgida oma laste tegemisi ning suurendab osalust nende koolielus. 

Kui kool on kooliürituse sisestuses teinud muudatusi, kuvatakse saajatele uudisvoosse üritusest märguanne: Sündmust on muudetud.

Klikkides sündmusele, avaneb kooliürituse detailvaade, kus kuvatakse:

 • sündmuse Pealkiri,
 • Sündmuse asukoht (kui kool on selle lisanud)
 • Sündmuse aeg ja kestvus
 • Sündmuse kirjeldus
 • Kas on tasuta või tasuline. Kui on tasuline, on ära märgitud summa.
 • Kui sündmusele on vaja registreerida, on toodud välja Kuupäev, millal registreerimine aegub. Kui aga ei ole vaja registreerida, on üritus märkega Ei aegu
  Piiramatu arv kohti näitab kui kool on fikseerinud, kui mitu osalejat saab sellelele üritusele end registreerida. Kui kuvatakse infot, et Kohti vaba: 0, siis antud üritusele määratud kohtade arv on täis ja enam osaljeks registreerida ei saa.

Uudisvoost kooliüritust avades kuvatakse info tühjana kui kooli poolt on kooliüritus juba kustutatud. 

 

Sündmusele registreerumine

Kooliüritused, millele on kooli poolt lisatud registreerimise nõue, kuvatakse osalejale ürituse toimumise all märguannet ! Registreerimine võimalik

Klikkides üritusele, kuvatakse kooliürituse detailvaade. Kui kooli poolt on lisatud registreerimise nõue, siis detailvaates on võimalik registreeruda:

 • õpilane saab ennast registreerida osalejaks, vajutades nupule Registreeri.
 • kui kool on suunanud õpilase registreerimise lapsevanema ülesandeks, leiab lapsevanem kooliüritusele oma lapse registreerimise lapse lehelt -> Kodu -> klikkides vastaval üritusel -> Registreeri laps.
 • Kooliüritused, mis on saadetud lapsevanematele, saab lapsevanem end osalejaks registreerida Konto lehel -> Lapsevanemate üritused -> Kõik sündmused -> avades ürituse detailvaade -> Registreeri.

Registreerimise õnnestumisest kuvatakse eKooli teade: Oled üritusele edukalt registreeritud ja ürituse alla kuvatakse märge: Oled registreeritud.

Üritust avades detailvaatesse, kuvatakse registreerimise nupu asemel Registreeritud.

Kõik kooliüritused, kuhu lapsevanem on end registreerinud, näeb kui avab Konto -> Lapsevanemate üritused -> Registreeritud. Registreeritud lehel kuvatakse kogu õppeaasta (ka juba möödunud) kooliüritusi.

Juhul kui kohtade arv on täis, siis üritusele enam registreerida ei saa ja kuvatakse registreerimise nupu asemel nuppu mitteaktiivselt Vabu kohti pole saadaval. Võimalus on ainult ürtiuse vaade sulgeda ehk Katkesta.