Õpiväljundite vaade õpilastele

Projekti eesmärk on anda võimalus määratleda õpiväljundid iga kursuse jaoks, mida kool soovib koolis läbi viia. Õpiväljundite projekt võimaldab jälgida iga kursuse nimekirja ja tulemusi, mis on seejärel seotud kas kursuse või aastahindega, ning anda koolil ja õpilasel võimlust jälgida edusamme saavutatud või saavutamata tulemuste osas.

Õpiväljundite mappi saab avada eKooli menüüst.

Avades akna kuvatakse õpilasele kõiki tema aineid või kursuseid mille päeviku nimekirjas ta on. 

Õpilane näeb kõiki aine või kursuse õpiväljundeid. 
Õpiväljundi tulemus määratakse aasta- või kursusehinde põhjal. Kas tulemus on saavutatud või saavutamata defineerib kooli hindeskeem. 

Õpiväljunditel saab olla 3 staatust:

  • Hinne ei ole lisatud - aasta- või kursusehinnet ei ole päevikusse lisatud
  • Arvestatud - kooli hindeskeemi alusel on positiivne tulemus saavutatud
  • Mitte arvestatud- kooli hindeskeemi alusel ei ole positiivne tulemus saavutatud

Õpilasele on õpiväljundite mapist näha ka aine või kursuse nimi ning vastutav õpetaja. Võimalus on teha väljavõte kõigist õpiväljunditest, kasutades Print nuppu.